пятница, 2 марта 2012 г.

Проект Програми політичної партії «Громадянська позиція»
Мета партії – побудова України шляхом створення правової держави, яка забезпечить найвищий світовий рівень якості життя її громадян та стане світовим взірцем  нового ціннісного, політичного та економічного порядку. 


Програма політичних перетворень
Партія визнає принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову. 
Партія виступає за перехід до президентської форми правління, при якій президент очолює Уряд   і несе персональну відповідальність за результати її роботи. 
Партія виступає за створення системи персональної відповідальності та ліквідацію системи колективного прийняття рішень в усіх органах виконавчої влади. 
Партія виступає за становлення сильної державної влади і становлення повноцінного місцевого самоврядування шляхом передачі йому достатніх повноважень, майна, грошей і відповідальності. Забезпечення чіткого розмежування прав і обов'язків, відповідальності і повноважень між державною владою і місцевим самоврядуванням. 
Партія виступає за кардинальне скорочення дозвільних функцій держави, кількості міністерств, держкомітетів та інших органів центральної виконавчої влади та ліквідацію всіх функцій держави, які годують самі себе.
Партія виступає за побудову в Україні громадянського суспільства шляхом передачі не властивих державі функцій громадським організаціям разом з необхідним фінансуванням (ряд питань соціального захисту, регуляторних функцій в економіці, сільському господарстві, інше).
Партія виступає за створення системи дієвого громадського контролю за діяльністю державних інституцій. 
Партія виступає за утвердження інституту громадянства як пріоритетного по відношенню до національних і етнічних груп населення України.  
Партія виступає за об’єднання усього населення України в єдину політичну націю та проти політики, яка може призвести до порушення політичної єдності України.
Партія виступає за вибудовування взаємин із зовнішнім світом, виходячи з національних інтересів України і на вигідних для неї умовах.
Партія виступає за вироблення таких правил гри на зовнішньому полі, які забезпечать економічну та морально-духовну експансію України 

Програма економічних перетворень
Партія вважає, що держава повинна управляти економічними процесами. Партія виступає за повноцінний державний сектор економіки: держава повинна володіти природніми монополіями, а також підприємствами, що забезпечують національну безпеку України. Держава повинна взяти на себе розвиток капіталоємних виробництв, де витрати окупаються через 5-10 років.  
Партія виступає за те, що усі економічні перетворення повинні мати довгострокову мету – перетворення України в державу з інноваційною економікою та самодостатньою високоякісною традиційною економікою. На цю мету мають налаштовуватися наука, освіта, технологічне оновлення виробництва, висококваліфікований менеджмент та конкретний поетапний план дій державної влади.

Розділяючи економіку країни на дві складові – традиційну економіку та нову економіку, – партія виступає за прискорене забезпечення самодостатності традиційної економіки, у тому числі, сільського господарства, та забезпечення державного патронату над сферою високих наукоємних технологій, що мають експортну орієнтацію.
Партія виступає за забезпечення прискореного розвитку транзитного потенціалу держави, у тому числі будівництва найсучасніших автошляхів, автобанів, швидкісних залізничних сполучень.
Партія виступає за забезпечення прискореного розвитку сфери в’їзного та внутрішнього туризму.
Усвідомлюючи, що собівартість традиційного виробництва продукції в Україні з урахуванням наших кліматичних умов завжди буде вищою ніж у південних країнах, партія виступає за стратегічну підтримку державою національного товаровиробника у його конкурентній боротьбі із зарубіжними виробниками. 
Партія переконана, що справа держави – не заважати бізнесу і підтримувати того, хто створює робочі місця. Держава має бути партнером для підприємця
Партія виступає за реформування податкової системи: скорочення кількості і зменшення ставки податків; спрощення податкового обліку; ліквідацію податкових привілеїв.
Партія виступає за прозору структуру  власників підприємств і банків та заборону діяльності в Україні офшорних компаній, які приховують власників і виводять кошти за кордон. 
Партія виступає за суттєве скорочення закупок продовольства за кордоном, що призводить до знищення національного сільгоспвиробництва.

Програма соціально-культурних перетворень
Виходячи з ключового завдання – створення інноваційної моделі української економіки – партія виступає за створення принципово нового виду індустрії – індустрії відтворення інтелекту. Система освіти, науки, виховання, державної пропаганди мають стати основними складовими цієї індустрії та бути направленими на формування потреби наших громадян в отриманні нових знань, високої духовності та моралі, здорового способу життя, любові до людини та природи. Для цього необхідно забезпечити найвищий соціальнй статус професіям вчителя, вихователя дитячого садку і викладача вузу.
Партія виступає за забезпечення захисту суспільства від руйнівного впливу псевдокультурної експансії та ліквідацію нав'язливої реклами на телебаченні і телепередач, що сприяють розвитку жорстокості та аморальності (в т.ч. художніх фільмів, мультфільмів, новинних сюжетів). 
Партія вважає якість життя і безпеку людини в Україні – понад усе. Партія робитиме все можливе для захисту людей від продукції, що руйнує здоров’я. Ввезення, вирощування та виробництво генномодифікованих продуктів, застосування шкідливих домішок у переробній промисловості має бути заборонено.
Партія виступає за визначення переліку медичних послуг, які держава має гарантувати кожному громадянину України на безоплатній основі.  
Виступаючи за побудову соціально-правової держави, партія відстоюватиме впровадження єдиної системи пенсійного забезпечення, підвищення мінімальних пенсій до рівня прожиткового мінімуму і вище.
Партія виступає за те, що кожен державний службовець, службовець місцевого самоврядування повинен знати мову національної меншини, на території якої він працює. 

 Базові принципи партійної діяльності
    Основними принципами діяльності партії є:
1. Членом партії можуть бути громадяни України, які підтримують Програму та виконують Статут партії, здатні відстоювати позицію партії. Засадничими принципами членства в партії та роботи партійних організацій є чесність, порядність, моральність, відповідальність.
2. Політична Програма партії є непорушною, незалежно від політичної кон'юнктури. 
3. В своїй діяльності партія забезпечує внутрішню виконавчу дисципліну та персональну відповідальність, повну свободу при обговоренні рішень та неухильне їх виконання всіма членами партії після їх прийняття. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий