пятница, 2 марта 2012 г.

Статут Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина"

2. Мета діяльності та головні завдання партії
  • 2.1. Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” (далі - партія) є політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, сприяє формуванню і вираженню їх політичної волі та проводить свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, своїх програмних документів і цього Статуту. Партія поширює свою діяльність на всю територію України.
  • 2.2. Партія по своєму характеру та ідейно-політичній спрямованості є демократичною.
    • сприяння утвердженню суверенної української державності, народовладдя і соціальної справедливості;
    • сприяння подоланню загальної кризи та забезпеченню розвитку держави, створенню в ній демократичного суспільства соціальної справедливості і добробуту народу на основі високорозвинутої, соціально-орієнтованої економіки та максимальної зайнятості населення;
    • сприяння забезпеченню активної ролі населення у формуванні та реалізації державної політики, формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування і представництво в їх складі;
  • 2.3. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, має рахунки в установах банків України, печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, а також партійну символіку, зразки якої затверджуються Політичною радою партії. Символіка партії реєструється в установленому порядку.

Комментариев нет:

Отправить комментарий