пятница, 2 марта 2012 г.

Програма партії БатьківщинаПрограмні засади партії Батьківщина

Цей духовний заповіт і заклик великого Пророка України став головним повелінням для партії. Він кличе наш народ до боротьби за гідне життя, за те, щоб в оновленій Україні не панували ні зовнішні, ані внутрішні вороги-супостати. За те, щоб наша Батьківщина стала великою сім'єю, матір'ю для всіх дочок і синів - патріотів, готових до самопожертви заради її відродження і величі, а держава стала гарантом добробуту і прогресу нинішнього і прийдешніх поколінь.
Установчий з'їзд партії відбувся 9 липня 1999 року. Зареєстрована Міністерством юстиції України 16 вересня 1999 року, свідоцтво №122.


"Батьківщина" - всенародна, патріотична, центристська партія. Це партія нової суспільної ідеології, що органічно поєднує соціальну солідарність із захистом індивідуальних прав і свобод людини. Партія тих, хто виступає за побудову незалежної і суверенної держави, громадянського, економічно і духовно здорового суспільства, за справедливість та соціальний захист громадян. Вона вважає своїм головним завданням ліквідувати бідність в Україні, створити достойні умови для життя всього народу: тим, хто сумлінно працює, молоді, пенсіонерам, багатодітним сім'ям, інвалідам праці і дитинства, реально забезпечити отримання безкоштовної освіти і медичної допомоги. Це партія - лідер опозиційних демократичних сил України, яка веде непримиренну боротьбу проти діючого кримінально-олігархічного владного режиму.
"Батьківщина" не сприймає проявів крайнього лібералізму, з його пануванням капіталу, що зрісся з владою. Вона відкидає і крайні ліві ідеї, які довели неефективність 70-ма роками свого існування. Партія в своїй політичній діяльності, а також шляхом теоретичних і законодавчих напрацювань в економічній, соціальній і духовній сферах пропонує суспільству третій - український шлях до справедливості і добробуту громадян.
За п'ять років, що пройшли з дня заснування партії, вона проявила себе як політична сила нового типу, що відчутно впливає на політичне та соціально-економічне життя країни. Час підтвердив, що її Програма та вибрана стратегія правильні, а ідеї близькі і зрозумілі людям. Вони все більше стають надбанням суспільної свідомості, бо саме ідеї зміни системи влади, побудови правового, громадянського суспільства, цивілізованих економічних відносин, забезпечення соціальної справедливості і добробуту, захисту прав і свобод людини знайшли своє конкретне втілення в Програмі та практичній діяльності партії.
Це підтверджують підсумки парламентських виборів 2002 року. Незважаючи на те, що це був перший самостійний вихід на виборчі перегони, та відвертий опір діючої влади, "Батьківщині", яка стала цементуючою силою передвиборчого Блоку Юлії Тимошенко, вдалося досягти значного успіху і отримати підтримку майже 2 мільйонів громадян.
Люди потягнулися до "Батьківщини". Вона об'єднує сьогодні у своїх лавах патріотів, для яких доля і велич України - кровна справа. Патріотів, які при вступі в партію керуються не меркантильними інтересами, а власними переконаннями, які, не зважаючи на утиск і переслідування з боку влади, влилися в ряди свідомих борців за справедливість і благо народу.
Саме тому партія динамічно розвивається і набирає сили, її політичний голос все відчутніше звучить у всіх регіонах. Створена розгалужена партійна структура, яка складається з 24 обласних, Автономної республіки Крим, міст Києва і Севастополя, 782 районних і міських та майже 11 тисяч первинних партійних організацій. Вони об'єднують 245 тисяч членів партії. Серед них близько 110 тисяч працюють у виробничій сфері, більше 50 тисяч - у гуманітарній, 30% складає молодь, майже половину - жінки. Члени партії активно впливають на формування політичної стратегії партії, мають змогу проявляти і реалізовувати свої політичні інтереси. В "Батьківщину" молодь приваблює новаторський характер партії, можливість вільно відстоювати альтернативні ідеї та вносити пропозиції з програмних та організаційних питань, вчитися відстоювати свої права та реалізовувати творчий потенціал.
"Батьківщина" - це партія активних і цілеспрямованих людей, свідомих громадян, які відкрито захищають інтереси народу у політичній боротьбі, займаються конкретними справами, досягли успіху у своїй сфері: дали роботу та чесну зарплату вчорашнім безробітним, ведуть фермерське господарство, успішно діють як підприємці, інженери, вчителі, науковці, робітники, сільські трудівники, тобто людей, які заробляють на життя своєю працею і є типовими представниками середнього класу. Ось чому одним із головних гасел партії є: "Добробут для всіх - через працю кожного".
Партія разом з іншими опозиційними політичними силами ініціювала проведення в Україні масових акцій протесту, закликаючи народ до активної боротьби за свої права, а також намагалася на законодавчому рівні захистити його від злиднів та поневірянь. Саме на це спрямовує свою роботу депутатська фракція "Блок Юлії Тимошенко" у Верховній Раді України, яка запропонувала цілу низку законопроектів, пов'язаних з протидією корупції, перерозподілом коштів від кланів на користь суспільства, підвищенням заробітної плати і пенсій, допомогою бідним, найбільш незахищеним верствам населення, поверненням заощаджень громадянам, зниженням податкового тиску, підтримкою молоді, захистом духовності і суспільної моралі. На жаль, прийняття значної частини цих законопроектів блокувалося прокучмівською більшістю у парламенті, яка дбала, насамперед, про свої власні шкурні інтереси.
"Батьківщина" і депутатська фракція БЮТ вела послідовну боротьбу проти підступного плану збереження правлячого антинародного режиму шляхом проведення так званої політичної реформи. Позиція партії з цього питання чітка і послідовна: зміни до Конституції можуть бути внесені тільки після обрання нового президента і відсторонення від влади кримінально-олігархічної кучмократії, проведення у 2006 році парламентських виборів на пропорційній основі. Для досягнення цієї мети, завдяки наполегливим зусиллям керівництва партії по згуртуванню опозиційних політичних сил, 2 липня 2004 року «Блок Юлії Тимошенко» підписав угоду з Блоком «Наша Україна» щодо формування коаліції «Сила народу». Угоду було проголошено на підтримку на виборах кандидата на пост Президента України В.А. Ющенка, затверджено програму спільних дій «Маніфест народної перемоги» та визначені принципи і основні положення плану організації і кадрових дій після перемоги на виборах. Партія взяла саму активну участь у Помаранчевій революції і внесла свій вагомий внесок в її перемогу.
Програма і стратегія партії, її практична діяльність знайшли порозуміння в політичних колах країн розвинутої. "Батьківщина" веде з ними постійний діалог, співпрацює з провідними партіями цих країн, які сприймають її як вагому політичну силу.

Мета і першочергові завдання партії

В духовній сфері, вважає партія, вся політика повинна бути під­порядкована духовному розвитку людської особистості, вихованню підростаючого покоління в дусі патріотизму кращих морально-культурних надбань українського народу та всього людства. З метою реалізації цих завдань необхідно:
 • привести законодавчу базу з людського розвитку, напрацьовану в Україні, у відповідність з вищими духовними цінностями світової цивілізації;
 • забезпечити ефективну реалізацію прав і свобод кожної людини, рівність чоловіків і жінок;
 • домагатися відродження і розвитку національної культури і мови, культу­ри і мови національних меншин, які повинні стати головним чинником консолі­дації громадян України;
 • проводити послідовну політику забезпечення свободи совісті, сприяти міжконфесійній згоді. Об'єднати зусилля держави і конфесій у боротьбі проти наркоманії, СНІДу проституції, дитячої безпритульності та інших суспільних вад;
 • визначити в Конституції України роль і місце «четвертої влади» — засобів масової інформації — як потужного інструменту формування людської свідомості, захистити їх незалежність, невід'ємне право на свободу слова.

Відродження духовності та інтелект нації, переконана партія, повинні стати головним аргументом України в боротьбі за гідне місце в світі.

В політичній сфері партія вважає, що головним суспільним конфліктом в Україні є непримеренне протиріччя між владою, яка злилась з тіньовим капіта­лом в злочинний конгломерат; і народом, доведеним до тотального зубожіння. Незаконним шляхом заволодівши національним багатством, зосередивши в своїх руках фінанси, адміністративний ресурс, засоби масової інформації, діючий кланово-олігархічний режим відсторонив народ — головного носія суверенітету і єдиного джерела влади в країні — від можливості відстоювати і захищати свої інтереси. Політико-фінансові корпорації узурпували державну владу і за будь-яку ціну прагнуть увічнити своє панування, з метою подолання цього конфлікту партія вважає за необхідне:
 • опираючись на підтримку народу об'єднати зусилля всіх демократичних опозиційних сил для забезпечення перемоги єдиного кандидата від опозиції на виборах Президента України 31 жовтня 2004 року. Провести вільні, чесні, демократичні парламентські вибори 2006 року на пропорційній основі без адміністративного тиску і фальсифікації та сформувати народний Парламент, демократичну більшість і Уряд народної довіри;
 • розірвати злочинний зв'язок влади і капіталу, ліквідувати політико-економічну владу олігархічно-корумпованих сил, створити систему реального народовладдя, впровадити принципово нову кадрову політику спрямовану на зміну управлінської еліти та моральне очищення влади і суспільства в цілому;
 • провести політичну реформу та внести зміни до Конституції, які встановлять чіткий розподіл гілок влади, збалансують їх права та обов'язки.

Головним мірилом ефективності державної влади на найближчий п'ятирічний період повинно стати подолання бідності народу, підвищення його життєвого рівня, особливо малозабезпечених громадян, багатодітних сімей, пенсіонерів і інвалідів до рівня сусідніх країн Європи.

 • встановити дієвий народний контроль над владою, надати парламентській опозиції конституційний статус одного із державних інститутів контролю суспільства над виконавчою владою;
 • провести адміністративну реформу, законодавчо впровадити ефективну систему антикорупційного контролю, особливо в органах виконавчої і судової влади, силових структурах, в системі вищої освіти, медицини;
 • запровадити виборність губернаторів та пропорційну систему виборів депутатів обласних, районних і міських рад, зберігаючи при цьому відповідне представництво в радах територіальних громад;
 • забезпечити вдосконалення системи місцевого самоврядування відповідно до Європейської хартії, розробити і реалізувати державну програму розвитку малих і середніх міст;
 • відродити престиж і пріоритет чесної праці, її гідну оплату згідно трудового й інтелектуального внеску кожного громадянина, від якого повинні залежати його прибуток, міра споживання і розмір пенсійного забезпечення.

Зміна політичної системи, демократизація влади, впровадження системи прямого народовладдя — це головні політичні орієнтири, на вирішенні яких концентрує свої зусилля «Батьківщина» в цій сфері.

В економічній сфері партія визначила своє головне завдання — подолати суперечності між інтересами суспільства і приватного капіталу у володінні засобами виробництва, забезпечити справедливий, раціональний розподіл і перерозподіл національного багатства та розумне співвідношення між споживанням і на­копиченням. В якості пріоритетних завдань нового економічного курсу України на найближчі 5 років партія вважає необхідним:
 • налагодити ефективний контроль за розподілом і використанням на­ціонального багатства. Провести інвентаризацію державної власності стратегічного призначення на початок приватизації і націоналізацію тієї власності, яка була незаконно приватизована;
 • домогтися максимального скорочення тіньового сектору економіки шляхом легалізації національного капіталу. Ліквідувати незаконні податкові пільги олігархам та розширити базу оподаткування, законодавчо перекрити можливість ухилятися від сплати податків;
 • зберегти в державній власності стратегічні для національної безпеки об'єкти, впровадити нову ефективну модель управління державною власністю та систему реєстрації власності й оподаткування нерухомого майна;
 • подолати бюджетне свавілля, коли з вини Уряду поза бюджетом залишаються багатомільярдні кошти, домогтися справедливого розподілу бюджетних коштів між центром і регіонами;
 • усунути адміністративні й економічні перешкоди на шляху розвитку малого і середнього бізнесу, в якості орієнтира частку якого у ВВП довести до 50-60%. Створити гарантовані державою програми його інвестування та умови для легального накопичення приватного капіталу для відкриття своєї справи. Знизити до прийнятного рівня кредитні ставки;
 • законодавчо забезпечити продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення на 5 років, визначити об'єктивну оцінку вартості земельних наділів, захистити від свавілля недобросовісних орендаторів тих, хто здає сільськогосподарські угіддя в оренду;
 • розробити довгострокову програму виведення з кризи сільського господарства та відродження українського села, запровадити ефективну систему державного кредитування та бюджетного дотування сільгоспвиробників. Поступово ліквідувати несправедливу різницю в цінах на промислову та сільськогосподарську продукцію;
 • забезпечити поетапне відновлення, збереження й ріст міжнародної конкурентноздатності продукції провідних галузей і підприємств. Проводити полі­тику структурної перебудови національної економіки в напрямку формування високотехнологічної економіки інноваційного типу на основі ефективної державної підтримки фундаментальної і прикладної науки на рівні не нижче 1,7% ВВП.

В основу економічної модернізації України «Батьківщина» покладає стратегію випереджаючого інноваційно-інтелектуального розвитку.

В соціальній сфері партія наполягає на подоланні суперечності між декларованою необхідністю забезпечення соціального захисту і фактичною безправністю основної маси населення та усуненні несправедливого майнового розшарування суспільства на дуже багатих і дуже бідних. Із цією метою найважли­вішими соціальними пріоритетами в діяльності партії на нинішньому етапі є вирішення таких основних завдань:
 • розробити і реалізувати державну програму подолання бідності і зубожіння населення, спрямовану на реальне забезпечення рівного доступу кожного громадянина України до національних ресурсів, гідного рівня життя за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати до розміру не менше 550 грн., законо­давчого врегулювання розподілу прибутку акціонерних товариств у вигляді дивідендів між усіма власниками акцій, державного соціального захисту тих категорій населення, які його потребують;
 • забезпечити рівний доступ до системи освіти та охорони здоров'я для всіх громадян — незалежно від матеріального, соціального стану чи місця проживання, безкоштовну медичну допомогу тим, хто не може її оплачувати, застосувавши принципово нові моделі фінансування;
 • знизити рівень безробіття до соціально-прийнятного рівня, який не буде первищувати 3% від загальної чисельності працюючих, у тому числі шляхом розвитку народного підприємництва, підтримки малого й середнього бізнесу, запровадження ефективної системи суспільних робіт та перекваліфікації без­робітних;
 • невідкладно підвищити зарплату вчителів, лікарів, працівників науки, державних культурно-освітніх закладів до рівня оплати праці пріоритетних про­фесій у провідних галузях;
 • встановити мінімальний розмір пенсії на рівні прожиткового мінімуму;
 • забезпечити поетапне повернення вкладникам усіх заморожених заощаджень, а також коштів, вкрадених трастами;
 • розробити і реалізувати державну програму забезпечення випускників навчальних закладів всіх рівнів першим робочим місцем;
 • значно підвищити рівень державної допомоги сім'ям при народженні дітей. Законодавчо забезпечити пільгове кредитування на придбання житла, товарів довгострокового вжитку, навчання дітей.

Людина, сім'я, добробут і якість життя — найвищі соціальні цінності, забезпечення яких ставить перед собою «Батьківщина». Держава для людини, а не людина для держави — ось наше гасло.

В правовій сфері партія ставить перед собою завдання закласти основи правової держави і громадянського суспільства та забезпечити конституційне право громадян на об'єктивне правосуддя. В якості особливого пріоритету вона виділяє правовий захист громадян, їхню безпеку і жорстку боротьбу зі злочинністю. Для досягнення цієї мети вона вважає невідкладним:
 • забезпечити незалежність судочинства від виконавчої і представницької влади та адміністративних органів, зробити правосуддя доступним для всіх громадян шляхом скасування судового мита та запровадження інституту безкош­товних, гарантованих державою адвокатських послуг для тих, хто цього потребує;
 • очистити правоохоронні органи від корумпованих кадрів, забезпечити прозорість їх діяльності та громадський контроль за ними;
 • законодавчо переглянути адекватність кримінальних покарань. Ув'язнення повинно передбачатися лише за тяжкі злочини проти особи і суспільства;
 • запровадити ефективну правову освіту громадян, особливо молоді;

«Батьківщина» вважає, що диктатура права — єдино можлива дикта­тура в Україні, бо вона захищає законні інтереси і права громадян.

В сфері зовнішньої політики і оборони принципові позиції партії полягають у пріоритетному й ефективному забезпеченні захисту стратегічних національних інтересів і безпеки України: економічної, інформаційної, екологічної.
Вона виступає за проведення дієвої політики міжнародної інтеграції в європейські і світові структури, рівноправного співробітництва як на глобальному, так і регіональному рівнях. Головна мета такої політики — захист суверенної державності, національних інтересів і успішний конкурентноздатний розвиток країни.
Партія виступає за послідовну й ефективну політику економізації всієї зов­нішньополітичної діяльності, за використання в міжнародних стосунках фактору транзитних можливостей України з метою посилення її геополітичних позицій у світі.
Важливою передумовою забезпечення незалежності країни, її здатності проводити самостійну зовнішню і внутрішню політику повинна бути наявність в Україні сучасних Збройних Сил. Тому першочерговою метою партії є їх реформа і перехід до професійної армії, що базується на контрактній основі.
Побудова нового громадянського суспільства в Україні потребує мобілізації моральних і духовних сил усього нашого народу оскільки складний і довгий шлях до нього лежить через політичну боротьбу за демократію, громадянську і державницьку солідарність української політичної нації, через інтелектуалізацію й гуманізацію всього суспільного розвитку.
Партія переконана, що український народ, покладаючись на власні сили, здатен будувати Європу у себе вдома та має достатні передумови для поетапного переходу до справедливого суспільства загального добробуту.
«Батьківщина» володіє потужним інтелектуальним та організаційним по­тенціалом, її очолює визнаний представник нового покоління української політичної еліти. Партія, яка була дієвою опозиційною силою в країні, пройшла випробування на зрілість, бо спирається на широку підтримку народу. Вона має обґрунтовану програму дій та сповідує загальнолюдські цінності. Усе це перетворює її на велику об'єднавчу політичну силу, здатну очолити боротьбу народу за гідне життя, а головне, взяти на себе відповідальність за подальшу долю України.
Ми віримо в слова Тараса: «Встане Україна. І розвіє тьму неволі, світ правди засвітить».
З цією вірою — переможемо!

Комментариев нет:

Отправить комментарий