понедельник, 5 марта 2012 г.

Програма Соціалістичної партії


Рівноправність, соціальна справедливість, благополуччя та впевненість в своєму майбутньому громадян – мета і смисл діяльності Соціалістичної партії України.
Сьогодні в Україні боротьба олігархічних кланів між собою за власність та владу викликала нестабільність і хаос у всіх сферах життя країни. Куди б ви не звернулися в державі – від суду до лікарні, міліції чи адміністрації – вас скрізь чекає несправедливість, байдужість і зневага!Влада набула наскрізь корумпованого характеру, а її дії часто є кримінальними. Безпосереднім джерелом і прискорювачем цих процесів стала діяльність Президента, ставленика українського і міжнародного капіталу, Віктора Ющенка. Центральною ідеєю – фікс його правління стало настирливе втягування України у НАТО всупереч волі більшості громадян, перетворення України у розмінну монету у відносинах США, Західної Європи та Росії.
Влада стала паразитом на тілі суспільства, рівень життя купки багатіїв, які криються за нею, незрівнянні з можливостями основної маси населення країни. 130 найбагатших сімей в Україні володіють майном в 530 млрд. грн., що зіставно із 60 відсотками ВВП і дорівнює двом річним консолідованим бюджетам країни. Подальшого грабунку населення далі терпіти не можна!
Соціалістична партія України у своїй програмі-мінімум поставила завдання подолання відчуження держави від людини і людини від держави, для чого необхідно усунути від влади кланово-олігархічні клани, залучити населення до активної участі у справах держави, виробництва і суспільних відносин, провести глибоку соціалізацію економіки, перейти на європейську модель політики заробітної плати і оподаткування.
У ході його розв’язання партія очолила народні виступи „За Україну без Кучми!”, наслідком яких стало усунення антинародного режиму Кучми. У людей було сподівання на те, що за нової влади Україна рухатиметься шляхом розвитку демократії, поліпшення життя населення.
Але цього не сталося. Олігархічні партії, спекулюючи на лівих ідеях, захопили владу в країні і тут же забули про людей. Нині громадянам замість чітких соціально спрямованих дій пропонується через референдум знищити Конституцію. В чергову аморальну і антиконституційну дію знову намагаються втягнути все населення, щоб воно під фальшивими гаслами „демократії” власними руками проголосувало проти своїх інтересів, за інтереси нинішньої корумпованої влади.
Виходячи з цієї нової ситуації, Соціалістична партія України конкретизує свою програму-мінімум у вигляді спеціального документу „СПРАВЕДЛИВА УКРАЇНА”, у якому відображено інтереси мільйонів наших громадян – робітників, підприємців, військовослужбовців, вчителів, лікарів, інженерів, вчених, студентів, пенсіонерів, селян, працівників культури.
Наш курс, визначений у Програмі партії - Демократичний Соціалізм! Це шлях, яким йде більшість європейських країн. Соціальні гарантії, сучасна і інноваційна економіка, сильна і незалежна держава, відповідальна влада, заможне життя, розвинені наука і освіта, відроджена культура – це те, до чого прагнуть наші громадяни, це наш український шлях до справедливого і солідарного суспільства, до соціальної держави, в якій не менше половини ВВП буде перерозподілятися через бюджет (сьогодні – лише 30%).
Від ліберально – капіталістичної моделі розвитку – до соціальної!
Соціалісти ніколи не закликали до повернення в минуле. Програма „СПРАВЕДЛИВА УКРАЇНА” – зрозуміла і чітка відповідь на Ваші запитання, що треба робити сьогодні, завтра, щоб життя почало поліпшуватися і люди стали жити краще, з впевненістю дивились у майбутнє.
НАШ ВИБІР – СОЦІАЛІСТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА!
СОЦІАЛІСТИЧНИЙ ВИБІР ДЛЯ УКРАЇНИ – це:
• подолання відчуження людини від держави, виробництва, суспільства, людини від людини, поділу України на Схід і Захід, а українців – за етнічним походженням, мовою та політичними переконаннями ;
• соціально орієнтована економіка, різноманітність форм власності, ефективне державне регулювання ринкового господарства;
• сильна державна влада під постійним контролем народу;
• динамічне суспільство, що розвивається, засноване на політичній стабільності, національній єдності, відкритості, змагальності ідей у політиці.
ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ – це:
• соціальна орієнтованість виробництва, розподілу і споживання;
• захист людей від бідності і свавілля влади;
• базові соціальні гарантії, достойні пенсії, стипендії;
• доступні культура, освіта та охорона здоров’я.
СОЦІАЛІСТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА – це:
• посилення впливу громадян на всі інститути влади;
• скорочення розриву між владою і народом, передача влади громадам, розвиток місцевого самоврядування;
• розвиток демократії, шлях до вільного і солідарного суспільства, всіх інститутів громадянського суспільства;
• достойне, заможне життя для всіх громадян України;
• відлучення бізнесу від влади, законодавче закріплення відповідальності капіталу за соціальний мир у суспільстві через нову політику оплати праці і податкову систему.
НАШІ ЦІННОСТІ
• Соціальна справедливість. Віковічна цінність, яка означає впевненість кожного громадянина, кожної людини у тому, що у нього і його дітей є майбутнє. Справедливе суспільство – це суспільство, в якому немає прірви між багатими і бідними, де людина соціально захищена, де є поєднання соціальної рівності – забезпечення кожного члена суспільства необхідним мінімумом соціальної захищеності, - та індивідуальної відмінності, коли кожний має право особистими зусиллями істотно поліпшувати власний добробут.
Соціалісти будуть і надалі нести людям слово правди, активно протистояти маніпуляціям громадською думкою, покладуть край системі тіньового формування вибіркової направленості висвітлення проблем в засобах масової інформації.
• Свобода. Означає право людини на вибір і самовизначення в усіх сферах життя, яке обмежене лише таким же правом інших людей. Джерелом свободи є звільнена від експлуатації праця. Свобода передбачає право критикувати норми суспільного і державного життя, зокрема, дії влади, пропонувати нові ідеї демократичного розвитку і домагатися їх прийняття. Cвобода є мовою самовизначення людини. Вона визначає рівень індивідуальної ініціативи і ефективність суспільства, формує громадянське суспільство. Тому вона є не лише ціллю, а й основним засобом розвитку.
• Солідарність поколінь. Вільний розвиток кожного є запорукою вільного розвитку всіх. Ми прагнемо до справедливого розподілу доходів і витрат суспільства між поколіннями, щоб молодь могла розраховувати на допомогу на початку свого життєвого шляху, а люди похилого віку мали забезпечену старість.
• Соціальна безпека. Впевненість кожної людини у тому, що у неї буде достойно оплачувана робота, можливість отримувати освіту і медичне обслуговування, забезпечити свою сім’ю, виховати здорових дітей і онуків.
• Благополуччя сім’ї. Зміцнення інституту сім’ї має бути послідовною і консолідуючою стратегією української нації.
• Патріотизм. Любов до своєї Батьківщини, її історії і гордість за свій народ, працелюбність і повага до старших. Україна – багатонаціональна і багатоконфесійна держава. Патріотизм несумісний з неприязню чи ненавистю до інших народів, їх релігій і культур, расизмом, націоналізмом, шовінізмом і ксенофобією.
• Право участі. Підтримка масового демократичного руху, вільного підприємництва, громадських і профспілкових ініціатив.
• Відповідальність держави за благополуччя своїх громадян і відповідальність громадян за долю своєї країни. Єдність українського народу, об’єднання зусиль всіх регіонів заради побудови соціально справедливої держави.

Нині Україна перебуває у стані всеосяжної кризи. За роки незалежності населення скоротилося на 5,3 млн. чол. Високотехнологічна медицина залишається недоступною для народних мас. Держава не регулює співвідношення вартості медикаментів і зарплати громадян, не контролюється обіг і якість лікарських засобів.
Суспільство, в якому, за даними ООН, майже три чверті громадян є бідними, де процвітає наркоманія, алкоголізм, критично прогресують хвороби, приречене на вимирання. За інформацією Ради з проблем охорони здоров’я при Президентові України темпи зменшення населення в Україні найвищі в Європі і значно перевищують народжуваність.
За роки незалежності коефіцієнт смертності в державі збільшився на 20 відсотків, а коефіцієнт народжуваності зменшився на 28 відсотків. Скаженими темпами росте смертність на виробництві. Власники підприємств ігнорують вимоги техніки безпеки.
За таких тенденцій через два десятки років населення в Україні може скоротитися до 25 млн. осіб. Країна стане вигідною територією для репатріантів, реалізації згубних для нас планів закордонного капіталу щодо привласнення українських земель.
Соціалістична партія України вважає за необхідне:
▪ Негайно ухвалити програму подолання демографічної кризи в Україні, передбачивши комплекс заходів щодо збільшення народжуваності до рівня не менше 2,5 дитини на сім’ю.
▪ Налагодити раціональне харчування немовлят, дітей, молоді, студентів та учнів, працівників, зайнятих на виробництві, і пенсіонерів. Для цих цілей ухвалити спеціальну бюджетну програму. Законодавчо зобов’язати власників підприємств організувати харчування на своїх виробництвах.
▪ Забезпечити фінансування медицини відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (не менше 5 відсотків ВВП). Не менше ніж удвічі збільшити оплату праці медичних працівників. Запровадити для них доплату за стаж, кваліфікацію, виплати на оздоровлення тощо.
▪ Зробити медичне обслуговування доступним усім громадянам України незалежно від доходів, соціального стану і місця проживання.
▪ Запровадити загальну обов’язкову диспансеризацію населення, особливо молоді, відновити регулярні профогляди.
▪ Досягти якісного облаштування всіх сільських фельдшерсько – акушерських пунктів скрізь в Україні .
▪ Законодавчо встановити та впровадити суворий державний контроль за співвідношенням вартості медикаментів і платоспроможністю населення, обігом та якістю лікарських засобів.
▪ Встановити граничні ціни на ліки, створити систему державних соціальних аптек, особливо для людей похилого віку.
▪ Розробити, прийняти та втілити в життя національні Програми забезпечення населення якісною водою та харчовими продуктами, захисту довкілля.
▪ Всебічно сприяти розвитку первинної сімейної медицини. Забезпечити державне стимулювання роботи сільських лікарів.
▪ Впровадити систему персональної відповідальності керівників всіх рівнів за створення належних умов на виробництві, збереження та зміцнення здоров’я населення. Вважати показник народжуваності та смертності найголовнішим в оцінці діяльності керівників держави, регіонів, міст і сіл.
▪ Заборонити рекламу лікарських засобів на радіо і телебаченні.
▪ Розробити і реалізувати державну програму розвитку фізичної культури і спорту, в якій обов’язково передбачити відновлення спортивних гуртків із обов’язковим безплатним відвідуванням їх усіма віковими групами школярів, учнів профтехучилищ, студенів вузів.
▪ Всіма доступними формами і методами, в т. ч. з використанням державних і недержавних засобів масової інформації, формувати здоровий спосіб життя, виховувати культуру взаємин людини з навколишнім середовищем, розвивати екологічну культуру.
▪ Створити з допомогою держави умови для ефективного використання рекреаційних та природно – кліматичних можливостей Криму, Чорноморського і Азовського побережжя, Миргорода, Слав’янська, Хмільника, Трускавця, Морщина, інших зон Прикарпаття і Закарпаття, Волині і Київщини, Всіх унікальних можливостей території України.
ЗБЕРЕЖЕМО ВІД ВИМИРАННЯ НАРОД УКРАЇНИ!
НІ – ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ!
СУЧАСНЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ - КОЖНОМУ!

В Україні майнова і соціальна нерівність сягнула небачених розмірів. Якщо в США, європейських країнах зарплата у ВВП складає 60 – 70 відсотків, то в Україні близько 25 відсотків. Склалося 30 – кратне співвідношення між доходами 10% найбільш високооплачуваних та 10% низькооплачуваних. Частка зарплати у структурі вартості товару опустилася до 8%.
Коли сотня багатіїв в Україні володіє статками, еквівалентними 60 відсоткам ВВП, то в Німеччині сотня перших багатіїв тримає в руках лише 2 – 3 відсотки ВВП! Суспільство, в якому 95 відсотків населення працюють на 5 відсотків багатіїв, не дає жодних перспектив трудящій людині.
Соціалістична партія України вважає за необхідне:
 • Докорінно переглянути політику заробітної плати і оподаткування доходів.
 • Як перший крок, законодавчо закріпити ціну людської праці в собівартості продукції не менше 35 відсотків і поступово довести її до 45-50 відсотків. При цьому необхідно ув’язати цей процес з реальними законами підвищення продуктивності праці.
 • Встановити погодинну оплату праці: кваліфікованої – починаючи з 25 гривень за годину, некваліфікованої – 10 гривень за годину (станом на 1 січня 2008 р.).
 • Запровадити прогресивну шкалу оподаткування, яка б залежала від доходів:
  • доход до 1 тисячі грн. на місяць – не оподатковується;
  • при доході від 1 тисячі грн. до 10 тисяч грн. – 10%;
  • при доході від 10 тисяч грн. до 50 тисяч грн. – 13%;
  • при доході від 50 тисяч грн. до 100 тисяч грн. – 20%;
  • при доході понад 100 тисяч грн. – 30%.
  Здійснювати моніторинг коштів, які заробляються олігархічними структурами, і доводити до відома суспільства напрямки і обсяги їх використання.
 • Стимулювати створення малих підприємств у сфері сервісу, в т. ч. зайнятими у виробництві і сфері послуг працівниками для роботи у вільний час, як дрібних акціонерів відповідних підприємств.
 • Законодавчо закріпити оподаткування великих доходів (понад мільйон грн. за рік) у розмірі 40-50% з градацією по галузях і залежно від розміру капіталовкладень створення робочих місць і реконструкцію потужностей виробництва, інвестування в людський капітал (збільшення зарплати, вклад у розвиток освіти, медицини, спорту).
 • На основі проведених заходів збільшити удвічі трудові пенсії. Залучити пенсійні фонди (для збільшення їхніх доходів) до управління орендою землі, яка перебуває у державній власності.
 • Вчителів, медиків, працівників культури перевести на оплату праці з прив’язкою до середньої зарплати в промисловості, а пенсійне забезпечення - за законом про державну службу (мінімум 80% від заробітку).Зробити основою всіх економічних розрахунків замість прожиткового мінімуму соціальний стандарт, який би враховував витрати не лише на харчування та предмети першої необхідності, але й на утримання житла, освіту, лікування, відпочинок.
  ПРАЦЮЮЧА ЛЮДИНА НЕ МОЖЕ БУТИ БІДНОЮ!

  Праця українця поціновується чи не найдешевше в Європі. Бідність працюючих людей і повне безправ’я робітників і селян – те, що принесли нам ліберали і їх „дикий капіталізм”. Роботодавець може практично безкарно звільнити будь-якого „незручного” співробітника як „найманого працівника”. Роль трудових колективів і профспілок у регулюванні трудових відносин і захисті прав трудівника фактично не відчувається. Більшість робочих місць не відповідає нормам умов праці. Щорічно на виробництві, особливо у вугільній галузі, отримують травми та гинуть тисячі людей. Люди не отримують соціальної допомоги – в питаннях умов житла, якісного медичного обслуговування, оздоровлення.
  Соціалісти не дозволять принижувати людей низькими зарплатами, порушувати права працюючих і будуть сприяти формуванню цивілізованих відносин на ринку праці.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Підняти рівень оплати праці втричі. Збільшити частку заробітної плати в ВВП до 60%. Проводити регулярну індексацію заробітної плати.
  ▪ Встановити нижню межу заробітної плати, виходячи з розміру соціального стандарту споживання, як мінімальну почасову ставку з двома видами збільшення коефіцієнтів: галузевим і кваліфікаційним.
  ▪ Зробити конкретною відповідальність роботодавців за затримку виплати заробітної плати, за прийняття на роботу з порушенням вимог трудового законодавства, без офіційного оформлення трудових відносин, без виплати соціального податку, за видачу зарплати в конверті.
  ▪ Ініціювати прийняття Закону «Про трудовий колектив». Створити повноцінний механізм соціального партнерства на ринку праці, заснований на трьохсторонніх переговорах профспілок, роботодавця і державних органів.
  ▪ Забезпечити виконання закону при підписанні трудових угод, зобов’язати державні органи проводити профілактику трудових конфліктів.
  ▪ Забезпечити участь профспілок в управлінні фондами соціального страхування та у вирішенні тих питань на підприємстві, від яких залежить доля трудового колективу. Захистити профспілкових активістів від „немилості” роботодавців і чиновників.
  ▪ Встановити допомогу по безробіттю не нижче соціального стандарту споживання.
  ▪ Розробити об’єктивну систему контролю і моніторингу рівнів професійних ризиків.
  ▪ При розподілі держзамовлень, інвестиційних і інших програм вважати важливим критерієм зменшення рівня травматизму і профзахворювань.
  ▪ Прийняти нові стандарти в царині охорони та умов праці, зокрема, стосовно екологічної безпеки.
  ▪ Сприяти створенню і розвитку народних підприємств, де працівники беруть участь в управлінні і, окрім заробітної плати, отримують прибуток від доходів підприємства.
  ДОБ’ЄМОСЯ СПРАВЕДЛИВИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН!

  Більше 2.5 млн. українських сімей живуть сьогодні в будинках без будь – яких комунальних вигод, без води і каналізації. Майже 1,5 млн. сімей чекають черги на отримання житла. П’ята частина українців потребує поліпшення житлових умов. Громадяни практично не можуть вільно отримати землю, кредити під забудову, особливо в містах. При таких умовах мати добротне житло для українця стає нездійсненною потребою.
  Соціалісти вважають, що держава повинна відповідати за збереження та збільшення житлового фонду, будівництво соціального житла, розвиток інженерної та соціальної інфраструктури у місцях житлового будівництва.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Розробити і здійснити програму масового будівництва соціального житла «Справедливий дім», яка б мала за мету вирішення житлової проблеми малозабезпечених громадян (багатодітні сім’ї, працівники бюджетної сфери, пенсіонери, інваліди), а також для переселення громадян з аварійних будинків. Для цього необхідно створити державну будівельну корпорацію з розвинутою мережею для будівництва передовсім соціального житла для таких громадян з фіксованою ціною за 1 кв. метр.
  ▪ Законодавчо закріпити статус службового житла, порядок його утримання, обліку та надання для педагогів, медиків, культпрацівників та інших категорій працівників бюджетної сфери.
  ▪ Захистити права пайовиків при будівництві житла, встановити належний державний та суспільний контроль діяльності забудовників з метою запобігання махінацій на ринку житла. Вирішити проблему отримання житла для ошуканих пайовиків.
  ▪ Створити умови для державного і приватного будівництва житла, запровадити адресні бюджетні субсидії - «стартовий капітал» на придбання житла молоддю, військовими, бюджетниками. Сприяти створенню будівельних ощадкас, в яких можна накопичити третину вартості житла, а решту отримати як безвідсоткову позику.
  ▪ Повернути гуртожитки в муніципальну та державну власність, не допустити виселення з гуртожитків людей, які отримали це житло під час праці на державних підприємствах.
  ▪ Запровадити систему державного контролю за реальною вартістю комерційного житла, за ринком житлового фонду.
  ▪ Створювати ОСББ на початкових етапах забудови, надавати право доступу інвесторам до технічної, проектної, бухгалтерської документації для контролю за забудовниками.
  ▪ Землю під забудову для соціального житла надавати поза конкурсом на пільгових умовах, для будівництва комерційного житла земельні ділянки надавати тільки на підставі відкритого конкурсу.
  ▪ Запровадити податок на нерухомість, якщо у володінні однієї людини є більше двох квартир, та диференційований податок на багатство для власників котеджів та інших споруд дачного асортименту.
  ▪ При передачі приватних земельних ділянок до муніципальної або державної власності компенсувати їх вартість колишнім власникам за ринковими цінами.
  ▪ Запровадити державні нормативи, які б обмежували забудову в містах. Унеможливити в законодавчому порядку примусове знесення житла, дитячих та спортивних майданчиків з метою «точкової» забудови житлових мікрорайонів.
  ▪ Забезпечити державну підтримку системи кредитування житла для молоді. Надавати молодим сім’ям безвідсоткову позику на купівлю квартири. За умови народження першої дитини списується 25 відсотків кредиту, другої – 50 відсотків, третьої – позичка погашається коштом держави.
  ▪ Створити «Фонд майбутнього житла новонародженим», передбачивши законодавчо механізми його наповнення: податок в 0,3% на всі проведені фінансові операції протягом року, 0,2% - на заощадження, 0,5% - на багатство. Це дасть можливість кожному до настання повноліття мати на індивідуальних рахунках мінімально необхідний стартовий капітал для обзаведення першим житлом.
  ▪ Законодавчо передбачити виділення коштів на придбання житла дітям – сиротам та дітям, які залишилися без батьківського піклування.
  ДОБРОТНЕ ЖИТЛО - КОЖНОМУ ГРОМАДЯНИНУ!

  В країні більше 100 тис. безпритульних, кожна друга сім’я розпадається. Більшість сімей є малочисельними. Вкрай необхідно запровадити справедливу соціальну сімейну політику, створити умови для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сімї як первинного осередку суспільства.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Відродити сімейні цінності, підвищити престиж материнства та дитинства, рівної відповідальності чоловіків та жінок за виховання дітей.
  ▪ Запровадити виплату „сімейної заробітної плати” одному із батьків, зайнятих вихованням трьох і більше дітей, у розмірі не менше мінімального споживчого бюджету працездатної людини.
  ▪ Запровадити щорічну індексацію на поточний рівень інфляції при одноразовій допомозі при народженні дитини.
  ▪ Вдвічі збільшити розмір щомісячної виплати на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.
  ▪ Ліквідувати дитячу безпритульність та бездоглядність. Створити сприятливі умови для усиновлення та опіки дітей-сиріт українськими громадянами. Прийомні батьки, які усиновили чи взяли в опікунську сім’ю дитину, окрім одноразової і щомісячної виплати на дитину, мають отримувати від держави суму, розмір якої відповідає сумі виплати на дитину у державному закладі.
  ▪ Запровадити систему першочергового надання робочого місця та житла в соціальному гуртожитку одиноким матерям або чоловікам, які виховують дитину, з метою попередження соціального сирітства.
  ▪ Забезпечити позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів для навчання за державним замовленням обдарованих дітей – сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.
  ▪ Створити систему професійного навчання, підвищення кваліфікації для жінок, які мають перерви у трудовій діяльності (у тому числі при поверненні до трудової діяльності із відпусток по вагітності, пологах та догляду за дитиною).
  ▪ Запровадити „демографічну” надбавку до пенсії за виховання трьох і більше дітей законослухняними громадянами України.
  ▪ Забезпечити кожну українську дитину місцем у дошкільному дитячому закладі. Батьківська плата не має перевищувати 20% від вартості утримання дитини.
  ▪ Домогтися повністю безкоштовного лікування дітей за рахунок державного бюджету.
  ▪ Установити нормативи щодо збереження в державній, комунальній власності об’єктів соціально-культурного призначення ( дитячих садків, гуртожитків, санаторіїв-профілакторіїв, будинків відпочинку, дитячих оздоровчих закладів тощо).
  ▪ Гарантувати державне фінансування лікування бездітності.
  ▪ Створити Фонд підтримки майбутніх поколінь.
  ▪ Створити Державний Фонд для збору виплати аліментів, позбавити сиріт, матерів принижень при отриманні цих виплат.
  МІЦНА СІМ’Я – МІЦНА УКРАЇНА!

  Молодь та студентство – основа майбутнього України. Безперспективність, бідність, платна освіта, труднощі з працевлаштуванням, брак власного житла – основні проблеми більшості молодих українців. Соціалісти пропонують послідовну молодіжну політику, здатну вирішити найгостріші проблеми: освіти, житла, працевлаштування, створення сім’ї. Для цього ми виділяємо сім сфер, в яких будемо визначати пріоритетні проблеми та вирішувати їх: освіта, працевлаштування, житло, здоровий спосіб життя, моральність, духовність, патріотизм.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
 • Ухвалити новий закон про державну молодіжну політику, який надасть молодим людям реальні соціальні гарантії.
 • Збільшити масштаби будівництва соціального житла для молодих сімей, молодих працівників бюджетної сфери. Запровадити будівництво нових студентських гуртожитків та капітальну реконструкцію існуючих згідно з європейськими стандартами.
 • Збільшити кількість бюджетних місць у вищих навчальних закладах до 75% (нині – 50%).
 • Підвищити розмір стипендій до прожиткового мінімуму.
 • Видавати молодим людям безвідсотковий кредит на навчання, отримання платної вищої професійної освіти із зобов'язанням надалі відпрацювати за спеціальністю.
 • Законодавчо забезпечити квотування першого робочого місця для випускників середніх спеціальних та вищих навчальних закладів.
 • Відновити систему професійної орієнтації для випускників шкіл.
 • Зупинити відплив молодих спеціалістів, створити умови для залучення і закріплення в науково-технічному комплексі країни талановитої молоді.
 • Розробити і ухвалити державну програму забезпечення соціальним житлом аспірантів і молодих фахівців.
 • Підтримати конструктивну діяльність молодіжних організацій, спілок молодих вчених і фахівців, органів студентського самоврядування та профспілок, спрямовану на розвиток політичної культури суспільства.
 • Привертати молодіжні громадські організації до волонтерської роботи з формування здорового способу життя в середніх і вищих начальних закладах. Двічі на рік проводити безкоштовний медогляд учнів і студентів.
 • Розвивати будівництво державних спортивних комплексів.
 • Підтримувати молодіжний культурний, спортивний і екологічний туризм.
 • Розвивати історико-культурні, етнокультурні, військово-патріотичні краєзнавчі спілки і організації для дітей і молоді.
 • Забезпечити безкоштовний доступ до Інтернету учням сільських і міських шкіл, студентам середніх і вищих навчальних закладах.
  ТУРБОТА ПРО МОЛОДЬ СЬОГОДНІ – МАЙБУТНІЙ ДОБРОБУТ ЗАВТРА!

  Освіта і наука є підвалинами людського розвитку. Соціалісти першими в Україні виробили і реалізували програму «Сім кроків по виведенню освіти з кризи». Нашими зусиллями відновлена обов’язкова повна середня освіта, збільшено держзамовлення у вузах до 60% прийому на перший курс, збережено профтехосвіту. Вперше за роки незалежності в 2007 році на освіту виділено майже 7% ВВП (проти 5% у 2005 р.). Соціалісти послідовно підтримували Вчителя, Викладача, Вченого.
  Проте проблем в освіті накопичилось дуже багато. Застаріла матеріальна, науково-лабораторна база, відсутня індустрія технічних засобів навчання, недосконалий зміст освіти і форм навчання, галопуюча інфляція і ріст цін роблять бідними педагогів. Значним є число дітей, що не ходять до школи. Неосвічена нація – деградуюча нація. Серед усіх багатств найціннішим є капітал людського інтелекту.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Добитися виділення на освіту не менш 8-10% ВВП. Реалізувати в усіх радах принцип: «Бюджет сім’ї починається з дитини, бюджет країни – з освіти!» Особлива увага – сільській школі. В Україні не повинно бути жодної дитини, що не навчається.
 • Створити в країні сучасну індустрію виробництва технічних засобів навчання.
 • Оновити механізми формування змісту освіти, повсюдно започаткувати експериментальні програми в рамках «шкіл майбутнього», запроваджувати інноваційні технології в освіті, створити мережу електронних бібліотек у вузах, школах, училищах. Підключити всі навчальні заклади до Інтернету, освітньої інформаційної мережі «Уран».
 • Домогтися підвищення якості освіти, вдосконалити механізми оцінювання знань, зокрема, зовнішнього оцінювання. На законодавчому рівні виробити механізми ефективної боротьби із «псевдоосвітою», позбавляти ліцензій навчальні заклади, які не надають якісної освіти.
 • Сприяти демократизації освітнього процесу, посиленню ролі педагогічних, науково-педагогічних колективів.
 • Соціально захистити Вчителя, Викладача, Вихователя. Запровадити в повному обсязі ст. 57 Закону «Про освіту», ініціювати пенсійне забезпечення педагогів на рівні держслужбовців. Поновити комунальні пільги сільській інтелігенції.
 • Здійснити заходи щодо доступності освіти. Вчити всіх, у кого є розум, а не лише гроші. Довести рівень держзамовлення у вузах до 75% прийому на перший курс.
 • Юридично стимулювати участь роботодавців у фінансуванні і розвитку освіти. Здійснити заходи щодо обов’язкового працевлаштування молодих спеціалістів, квотування для них 5-7% робочих місць.
 • Всіляко підтримувати і розвивати студентське самоврядування. Відновити ефективну мережу харчування, відпочинку, проживання студентів;
 • Надати державну підтримку профтехосвіті, інтернатним та позашкільним навчальним закладам, всіляко розвивати шкільний і вузівський спорт. Фінансувати їх у пріоритетному порядку.
 • Всіма наявними засобами сприяти підвищенню престижу праці Вчителя, формуванню в суспільстві високої поваги до праці педагога.
  ЗРОБИМО УКРАЇНСЬКУ ОСВІТУ НАЙКРАЩОЮ В СВІТІ!

  Держава завинила перед старшим поколінням. Розмір пенсій дуже низький: складає 40% від попереднього заробітку. Пенсійне законодавство несправедливе. Пенсія - це не милостиня від держави, це заслужене громадянами право на гідну старість. Соціалісти вимагають зупинити приниження старшого покоління.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Прийняти Закон про єдину систему пенсійного забезпечення, скасувавши всі нині діючі диференційовані пенсійні системи. Президент і техпрацівниця мають отримувати пенсію за одним Законом!
  ▪ Добиватись підвищення пенсій до 80% від заробітку, з якого нарахована пенсія.
  ▪ Домагатися затвердження реального прожиткового мінімуму (соціального стандарту), на рівні якого буде встановлятись мінімальна пенсія. В європейській Україні соціальний стандарт має бути не нижче 2000 грн..
  ▪ Запровадити щорічне підвищення пенсій у повній відповідності до зростання середньої заробітної плати за попередній рік.
  ▪ За кожний повний рік страхового стажу (зверх 25 років чоловікам і 20 років жінкам) пенсію за віком збільшувати на 2 відсотки розміру пенсії, нарахованої за чинним пенсійним законом.
  ▪ Запровадити додаткові пенсії та доплати, які будуть виплачуватись паралельно з трудовими пенсіями:
  - учасникам бойових дій, колишнім в’язням концтаборів - на рівні двох мінімальних пенсій;
  - учасникам війни - на рівні одної мінімальної пенсії;
  - дітям війни - на рівні 30-50% від мінімальної пенсії.
  ▪ Підвищити на 50% пенсію тим, кому виповниться 70 років.
  ▪ Відновити інфраструктуру забезпечення доступного відпочинку та реабілітації пенсіонерів: санаторії, будинки відпочинку. Забезпечити кожному пенсіонеру можливість щорічно відпочивати та лікуватись. Заснувати в регіонах Центри геронтології. Ввести посади геронтологів в усіх поліклініках.
  ▪ Для збільшення розмірів пенсій створити „Фонд старших поколінь”, до якого спрямовувати кошти від приватизації, від ренти за використання сировинних ресурсів держави та надходження відповідно до Закону „Про податок на багатство”.
  ▪ Розробити і прийняти програму «Довголіття», мета якої збільшити тривалість життя.
  УКРАЇНСЬКИМ ПЕНСІОНЕРАМ – ГІДНУ СТАРІСТЬ, ВИЗНАННЯ І ПОВАГУ!

  Умови, в яких проживають більшість українців, незадовільні. Влада повинна запобігти катастрофі у сфері житлово-комунального господарства. Позиція соціалістів: держава зобов’язана розвивати комунальну інфраструктуру країни, створювати для громадян сучасні, комфортні умови життя! Не можна перекладати капітальний ремонт житла лише на плечі громадян! Житловий кодекс України, який працює ще з часів УРСР, необхідно удосконалити. Ціни на всі послуги в житлово – комунальній сфері мусять бути доступними.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ На законодавчому рівні зафіксувати, що максимальна частка витрат громадян на оплату житла та комунальних послуг не повинна перебільшувати 15% сукупного доходу сім’ї.
  ▪ Збільшити в достатній мірі обсяг бюджетних коштів на адресні житлові субсидії громадянам для компенсації пільг щодо оплати за утримання та ремонт житла і комунальних послуг.
  ▪ Зберегти пільги щодо оплати комунальних послуг для сільської інтелігенції (вчителів, медиків, культпрацівників).
  ▪ Створити економічно обґрунтовану та прозору систему регулювання тарифів на комунальні послуги, забезпечити жорсткий контроль за тарифами на утримання і ремонт житла, що унеможливлює свавілля чиновників та бізнес-структур.
  ▪ Домогтися порядку, при якому сплата комунальних послуг проводиться тільки за розміром фактично виконаних робіт та послуг.
  ▪ Створити умови для ефективного управління багатоквартирними будинками на основі організації співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які захищають права та інтереси громадян. Вважати таку форму управління найбільш перспективною на ближчі десятиліття. Створити реальну конкуренцію між компаніями, що управляють багатоквартирними будинками, з метою підвищення якості робіт та послуг, зниження їх собівартості.
  ▪ Звільнити ОСББ та ЖКГ від сплати податків на прибуток та додану вартість.
  ▪ Різницю в оплаті тарифів необхідно повертати всім ОСББ та ЖКГ, а не тільки тим, хто має борги.
  ▪ Виключити посередників, перейти до прямих договірних стосунків користувачів з постачальниками гарячої та холодної води, опалення.
  КОМУНАЛЬНІЙ РЕФОРМІ – НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ!

  Історія України має багату духовну культурну спадщину, яка увібрала в себе витоки культур багатьох народів: античних греків, римлян, арабського Сходу, Візантії, всього здобутого нашими далекими предками, які жили на території нинішньої України. Вони відстоювали своє бачення світу в міфах і легендах, піснях і думах. В них висловлені ідеї єднання із слов’янськими народами, багатовікової спільності слов’ян.
  Нав’язана нині Заходом псевдокультура чужа і неприйнятна нашому народові, суперечить його природним віковим художнім уподобанням і моральним традиціям.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
 • Докорінно змінити становище у діяльності засобів масової інформації, яка нині під гаслами свободи часто зводиться до пропаганди всього найбільш примітивного, антихудожнього, аморального, такого, що принижує людську гідність.
 • Довести бюджетне фінансування культури, мистецтва до рівня 2-3 % ВВП.
 • Виробити довготривалу програму художньо-естетичного, культурного виховання молоді з урахуванням національних традицій, на класичних зразках українського, російського і світового мистецтва.
 • Заборонити на телебаченні і радіо рекламу алкогольних напоїв (включаючи пиво), паління, показ жорстокості, насильства, розбещеності у взаєминах і стосунках людей під виглядом так званої еротики.
 • Заборонити переривання рекламою художніх фільмів, концертів, культурно-освітніх передач.
 • Сприяти створенню на незаконно приватизованих свого часу трьох державних телерадіоканалах (УТ-1, 1+1, Інтер) громадського телебачення з чотирьох напрямків:
  • Суспільно-політичних передач ;
  • Науково-освітнього каналу;
  • Канал художньо-естетичних передач;
  • Каналу «Природа і людина»
 • Продумати можливість створення самостійного тільки рекламного телеканалу, частину прибутків (не менше 3 %) від якого спрямовувати на діяльність згаданих вище каналів громадського телебачення.
 • Законодавчо унормувати залучення до фінансування культури приватних осіб та бізнесу, передбачивши для цього відповідні податкові пільги.
 • Виділити кошти на поступове підключення до системи Інтернет книжкових фондів, які є в найбільших бібліотеках країни. Поступово перетворити загальнодержавні бібліотеки в загальнодоступні культурні центри.
 • Ввести безкоштовне відвідування для школярів і студентів музеїв, театрів, заповідників, спортивних споруд.
 • Затвердити перелік історичних пам’яток для обов’язкового відвідування учнями шкіл.
 • Законодавчо заборонити діяльність в межах міст та інших населених пунктів залів ігрових автоматів, казино та інших закладів грального бізнесу.
 • Відновити роботу соціальних закладів культури, позашкільних установ.
 • Організувати пільгову передплату на світову та вітчизняну літературу.
 • Створити державні програми виробництва кіно та телефільмів за творами класиків, випуску на електронних носіях кращих фільмів української, російської та зарубіжної кінематографії і системи бібліотечного обміну ними для населення.
 • Захистити мовні і культурні права усіх громадян України, незалежно від їхнього походження, гарантуючи їх права розмовляти, виховувати дітей, здобувати освіту і спілкуватися з органами державної влади рідною мовою.
 • Підтримувати і розвивати статус української мови, як державної. Неухильно дотримуватися положень Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин.
 • Створювати можливості для вивчення російської та інших мов у всіх школах та інших навчальних закладах.
 • Рішуче протидіяти проявам расизму і ксенофобії, допомагати жертвам расової та національної нетерпимості.
  ЗБЕРЕЖЕМО ТА ПРИМНОЖИМО КУЛЬТУРНІ НАДБАННЯ НАРОДУ!

  Наука України стрімко втрачає досягнуті за часів СРСР позиції і потенціал розвитку. Лише економічні втрати країни від виїзду вчених за кордон вищі, ніж від вивезення сировини та капіталу. Молоді талановиті кадри йдуть з науки і сучасного виробництва, оскільки їх праця погано оплачується. Відсутні дієві стимули винахідницької діяльності. Інтелектуальна власність українських дослідників і винахідників слабо захищена державою не лише за кордоном, а й у самій Україні. Лідерство будь - якої держави у сучасному світі забезпечується перш за все інтелектом і оптимальним використанням знань. В Україні частка інноваційної продукції в промисловості не перевищує 5%, витрати на наукову, науково-технічну діяльність не перевищують 1% ВВП, це в кілька разів менше, ніж у Європі та США. Пріоритетними для України мають бути – примноження інтелектуального потенціалу країни, кількісне зростання і якісне поліпшення роботи наукових шкіл, формування стимулюючих умов для використання науково-технічних розробок у виробництві.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Добиватися повноцінного державного фінансування всієї науково-технічної галузі, в тому числі фундаментальної науки, забезпечивши першочерговий вихід на провідні позиції тих напрямків, які традиційно були сильні в Україні (енергозбереження, нові матеріали, здоров’я людини, інформаційні системи).
  ▪ Довести до50% від загального інвестицій в інноваційні і високотехнологічні галузі економіки.
  ▪ Ввести податкові пільги для підприємств, незалежно від форми власності, які освоюють передові технології.
  ▪ Розробити і здійснити цільові програми підтримки українських наукових шкіл у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Львові та інших містах, технопарків – „інкубаторів” нових технологій.
  ▪ Зупинити „відплив мізків”, створити умови для залучення і закріплення в науково-технічному комплексі країни талановитої молоді. Прийняти державну програму забезпечення соціальним житлом аспірантів і молодих фахівців, всіх вчених.
  ▪ Збільшити в 3-5 разів обсяг державних наукових стипендій і грантів.
  ▪ Осучаснити державні стандарти професійної освіти.
  ▪ Створити дієві механізми захисту інтелектуальної власності.
  ▪ Всіляко стимулювати залучення викладачів вузів, студентів до наукової роботи. Сприяти реалізації програми «Наука в університеті».
  ▪ Забезпечити створення та фінансування Малих академій наук в обласних та районних центрах.
  ГОЛОВНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ – НАРОД І ЙОГО ІНТЕЛЕКТ!

  В Україні проживають близько 10 млн. ветеранів війни, праці, військової служби, дітей війни, 4 млн. інвалідів. Конституція України передбачає необхідні права ветеранам, інвалідам, але не гарантує їх реалізацію. Впродовж усіх років ці права ігноруються державою. Уряд обмежує їх права всупереч Основному Закону. Соціалісти встановлять порядок, за яким люди з обмеженими фізичними можливостями зможуть повноцінно жити в суспільстві, реалізувати свій потенціал.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Забезпечити реалізацію права всіх ветеранів, інвалідів на ефективне безоплатне медичне обслуговування, користування відомчими медичними закладами.
  ▪ Здійснити заходи щодо належного фінансування закладів охорони здоров’я, санаторно-курортного лікування Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України; не допускати зменшення кількості закладів охорони здоров’я, санаторно - курортного лікування та їх приватизацію.
  ▪ Припинити порушення прав ветеранів війни, перш за все, інвалідів війни, на санаторно-курортне лікування та грошову компенсацію за невикористання такого лікування; передбачити підвищення цих компенсацій до реальної вартості лікування; добитися права на курортне лікування дітей війни.
  ▪ Впродовж двох років повністю завершити реалізацію права на позачергове безоплатне забезпечення автомобілем з ручним керуванням соціально активним інвалідам війни, та транспортне забезпечення інвалідів, які не спроможні керувати автомобілем; внести необхідні зміни до нормативно-правових актів щодо прав інвалідів війни на позачергове безоплатне забезпечення автомобілями з ручним керуванням.
  ▪ Забезпечити реалізацію права інвалідів на вільне користування послугами закладів культури і спорту, учбовими закладами з урахуванням на особливих умов праці.
  ▪ Забезпечити дітей інвалідів сучасними навчальними посібниками. Сприяти освіті інвалідів. Широко розвивати систему дистанційного навчання.
  ▪ Запровадити сучасні технології виробництва протезів, засобів пересування, спеціального обладнання для інвалідів. Надати їм право самостійно вибирати відповідних виробників.
  ▪ Ухвалити необхідні нормативні акти для забезпечення права ветеранів з числа осіб, які брали участь у військових подіях в інших країнах.
  ▪ Забезпечити повсюдно право ветеранів, дітей війни та інвалідів на безкоштовний проїзд у міжміському, міському, приміському громадському транспорті.
  ▪ Забезпечити повну реалізацію права на житло і пільгову оплату комунальних послуг та заміну (за бажанням ветеранів) окремих пільг на еквівалентні грошові виплати; повернути право на 25-відсоткову знижку за комунальні платежі дітям війни.
  ▪ Розширити перелік ліків, які надаються інвалідам за рецептами. Створити державну службу сурдоперекладу.
  ▪ Модернізувати відповідні об’єкти міської інфраструктури для їх доступності інвалідам. Збільшити виробництво спеціальних транспортних засобів громадського користування (автобусів, тролейбусів, трамваїв) із обладнаними місцями для перевезення інвалідів, які використовують коляски для пересування.
  ▪ Сприяти створенню робочих місць для інвалідів. Запровадити сувору відповідальність для тих підприємців, які порушують законне право на працю інвалідів.
  ▪ Забезпечити законодавчо та організаційно гідне поховання, увічнення пам'яті учасників і жертв війни та відновлення історичної справедливості щодо подій новітньої історії.
  ВЕТЕРАНИ – НАЙБІЛЬШ ЗАСЛУЖЕНА ЧАСТИНА СУСПІЛЬСТВА!
  ІНВАЛІДИ – ПОВНОЦІННІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ!
  За даними Держкомстату, обсяг ВВП у 2007 р. склав близько 45 % від рівня 1990 р. У структурі інвестицій у промисловість різко збільшилася частка низько технологічних, сировинних галузей промисловості, домінує третій і четвертий технологічні уклади. Вкладення в електроенергетику, чорну металургію збільшилися майже у два рази, у нафтову індустрію – у 2,2 рази, в харчову промисловість – в 1,6 рази. Водночас інвестиції в машинобудування скоротилися майже в 5 разів, а в хімічну і нафтохімічну – в 2 рази. Головна причина цього – лібералізація, в основі якої – отримання надприбутків власниками, а не розвиток галузей господарства.
  Постійно знижується частка валового внутрішнього продукту, спрямованого на розвиток науки. Якщо в 1990 р. вона складала 3,07 %, то в 1991 р. – 0,87%, а на 2008 р. передбачено близько 0,4%. За таких підходів інноваційного розвитку не забезпечити, в т. ч. в тих галузях, котрі потенційно є конкурентноздатними на світовому ринку – аерокосмічна, виробництво нових матеріалів, фармацевтична, електронна та електротехнічна промисловість.
  Соціалістична партія України ще в 2005 році запропонувала суспільству Концепцію відродження промислового потенціалу України, котра була схвально оцінена фахівцями. Основні положення Концепції використані при формулюванні невідкладних завдань у сфері промисловості.
  Метою відродження промислового потенціалу України є побудова високоефективної конкурентоспроможної економіки, яка здатна забезпечити громадянам України фундаментальні права і свободи людини, пріоритет загальнолюдських цінностей, торжество національних інтересів суспільного розвитку.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Забезпечити умови для випереджаючого розвитку національної економіки, пріоритети таких видів економічної політики держави, як науково – технічна, інноваційна, освітня та інформаційна. В цих сферах законодавчо встановити гарантовані мінімально допустимі рівні бюджетних та загальнодержавних витрат на зазначені цілі відносно ВВП країни, виходячи з рівня таких витрат у провідних країнах світу (а не міркуваннями поточного балансування державного бюджету), запровадити кримінальну відповідальність за порушення відповідних норм бюджетних витрат на вказані цілі.
  ▪ Забезпечити конкурентоспроможність промисловості через модернізацію економіки. З цією метою переорієнтувати фінансові ресурси з поточного споживання в інвестування та спрямування інвестиційної діяльності на формування ефективної національної економіки, підвищення продуктивності праці та зміцнення національної конкурентоспроможності. Інноваційне спрямування інвестицій стане пріоритетною складовою стратегії соціально – економічного розвитку держави.
  ▪ Поступово переорієнтувати промисловість із зовнішніх на внутрішні ринки збуту та імпортозаміщення. Для цього підтримувати високі темпи зростання споживчого попиту населення та інвестиційного попиту підприємств, застосувати інструменти захисту внутрішнього ринку відповідно до норм і правил СОТ, встановити оптимальне співвідношення часток продукції галузей промисловості, які спрямовуються на зовнішній та внутрішній ринки.
  ▪ Наріжним каменем збереження та підвищення конкурентоспроможності українських виробників, провідною складовою політики підвищення економічної незалежності національної економіки стане запровадження ресурсо - та енергозберігаючих технологій за рахунок здійснення спеціальних бюджетних програм, орієнтованих на заохочення розробки та впровадження альтернативних джерел енергії, ресурсозберігаючих техніки та технологій.
  ▪ Забезпечити випереджаючий розвиток енергетики, її безпеку. З цією метою негайно розробити і втілити в життяНаціональну Енергетичну Програму, реорганізувати Мінпаливенерго в Міненерго, звільнивши його від невластивих функцій. Завершити реорганізацію і реформування електроенергетики, визначивши межі відповідальності держави і підприємців.
  Міненерго здійснити заходи для запобігання ризику енергетичної кризи, в першу чергу перевести експортні лінії електропередач на постійний струм, ввести в дію законсервовані енергоблоки. Вирішити комплекс питань щодо захоронення відпрацьованого атомного палива і процедури виводу з експлуатації атомних енергоблоків.
  Ввести порядок, при якому вся енергетика передається в одні руки з чіткою відповідальністю і розумінням перспективи – в руки держави, оскільки це одна із умов її безпеки і незалежності.
  ▪ Здійснити гуманізацію економіки, серед орієнтирів якої – забезпечення громадянам України гідних умов життя через належну оплату праці, безпечні, якісні умови праці, які дозволяють людині поєднувати ефективне використання свого трудового потенціалу з власним добробутом, благополуччям та всебічним гармонійним розвитком; забезпечення громадянам України права вибору напрямків реалізації свого творчого трудового потенціалу; зближення умов життя громадян, які проживають в різних регіонах України; подолання соціального та економічного розриву між містом і селом, умовами життя міського і сільського населення; екологічність промислового розвитку, недопущення хижацької експлуатації національного природного та екологічного потенціалу – середовища життя української нації.
  ▪ Основними напрямками забезпечення оптимального використання наявного промислового потенціалу України та стимулювання його структурної перебудови є активізація податкової, бюджетної, грошово – кредитної, фінансової, організаційно – інституційної, регуляторної та соціогуманітарної політики.
  ▪ Головними орієнтирами податкової політики має стати зниження податкового тиску на інвестиційні ресурси, формування сучасної системи податкових стимулів, стабільність податкового законодавства. Новий Податковий Кодекс повинен стати стимулятором розвитку вітчизняного виробництва.
  ▪ В бюджетній політиці буде активізовано державне інвестування, посилення його ефективності та цільової спрямованості, формування системи державних закупівель.
  ▪ Перебудова грошово – кредитної та фінансової політики відбуватиметься через розвиток системи довгострокового інвестиційного кредитування, радикальне підвищення ролі небанківських фінансових установ у фінансуванні промислового розвитку, диверсифікацію інструментів фондового ринку, розвиток національного фінансового капіталу.
  ▪ Шляхом запровадження нової бюджетної системи, яка розвиватиметься від конкретної людини до держави, здійснити заходи для забезпечення безпосереднього зв’язку інтересів людини і держави.
  Через відкриття особистих рахунків громадян в держказначействі гарантувати сталість розвитку бюджетів усіх рівнів, високу купівельну спроможність громадян, ліквідацію безробіття і бідності тощо. Цим самим буде змінено ставлення людини до суспільства і до держави, як своєї.
  Оптимізувати формування державного бюджету через демонополізацію бюджетоутворюючих секторів економіки, справедливу конкуренцію, мінімізоване оподаткування. Ввести, зокрема, податок з майна.
  ▪ В зовнішньоекономічній політиці буде забезпечено підтримку експортоорієнтованих виробництв, регулювання імпорту та поліпшення його структури, використання потенціалу міжнародної економічної інтеграції та кооперації, залучення іноземних інвестицій до процесів структурної перебудови.
  ▪ Посилення управління державними частками акцій промислових підприємств, забезпечення позитивного впливу приватизації на реструктуризацію промислового потенціалу, перебудова системи державного управління промисловою політикою, розбудова ринкової інфраструктури.
  ▪ Забезпечити тісний взаємозв’язок промислової і соціальної політики, що передбачає формування соціокультурного середовища економічного розвитку, модернізацію освітньої системи, створення сучасного динамічного ринку праці, посилення справедливості системи соціального забезпечення та розбудову засад соціального страхування.
  ВІДРОДИМО ПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ!

  Невелика частина багатих і величезна кількість бідних роблять Україну нестабільною. Слід підтримувати «працюючий» бізнес, розширювати середній клас. Частка малого і середнього підприємництва в нашій країні є ще низькою, на рівні 15-20% ВВП. Малий і середній бізнес – основа стабільності країни, перспектива для вирішення проблем зайнятості. Соціалісти були ініціаторами прийняття закону, який встановлював фіксовану ставку оподаткування для дрібного бізнесу. Існуюче законодавство вимагає вдосконалення та полегшення роботи малого і середнього бізнесу, залучення до участі в ньому більшої кількості людей. Тому після повернення до парламенту соціалісти сприятимуть розвитку цього сектору, підвищенню його частки в структурі ВВП до 50%..
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Вдосконалення і розвиток систем кредитування, підтримка системи кредитних спілок, утворених тими, хто зайнятий у малому і середньому бізнесі.
  ▪ Знизити загальне податкове навантаження для малого і середнього бізнесу. Створення максимально сприятливих фінансових механізмів для нього. Модернізувати систему податкового адміністрування, зокрема, нарахування штрафів лише за рішенням судів.
  ▪ Протистояти свавіллю чиновників, посадовців. Створення неурядових громадських організацій для захисту бізнесових інтересів. Ініціювати прийняття Закону, який би встановлював відповідальність за дії, які стримують розвиток дрібного і середнього підприємництва.
  ▪ Поліпшити соціальні гарантії індивідуальних підприємців, запровадити їм соціальні виплати у випадку хвороби, втрати працездатності.
  ▪ Ініціювати для підприємств малого та середнього бізнесу пільгові ставки орендної плати, зниження тарифів на спожиті ресурси.
  ▪ Надати державну підтримку тим підприємцям, які розвивають інноваційне виробництво, створюють робочі місця для науково-технічних працівників.
  МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС – ЦЕ ДІЛОВА ІНІЦІАТИВА НАРОДУ!

  Село чи не найбільше постраждало за роки незалежності. З карти України зникли сотні населених пунктів. Селяни постійно програють «цінові війни». Для соціалістів проблеми сільського господарства найближчі. Партії вдалося зберегти найбільше багатство людства – землю в руках селян, сільських та міських громад.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Розробити державну програму відродження українського села, в якій передбачити виділення не менше 10 відсотків в державному бюджеті на розвиток сільського господарства.
  ▪ Вжити негайних заходів, спрямованих на нейтралізацію ускладнень внаслідок вступу України до СОТ, підтримку сільськогосподарського товаровиробника з боку держави. Запровадити систему державних компенсацій за вирощування сільськогосподарських культур, дотацій на рослинницьку і тваринницьку продукцію на рівні країн Євросоюзу.
  ▪ Використати можливості для включення держави в програми ООН з метою вирішення світової продовольчої проблеми, повернути Україні статус світової житниці, залучивши на вигідних умовах іноземні інвестиції для розвитку великотоварного сільськогосподарського виробництва на індустріальній основі. Забезпечити вирощування і виробництво екологічно чистої продукції, в т. ч. на експорт, що зміцнить наші конкурентні позиції на світовому продовольчому ринку, перевантаженому генетично модифікованою, шкідливою для здоров’я, продукцією.
  ▪ Продовжити мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. В разі прийняття рішення олігархічним парламентом щодо продажу землі, допомогти селянам відстоювати їх інтереси і права.
  ▪ Суб’єктами купівлі землі сільськогосподарського призначення можуть бути виключно держава, відповідні громади, національні суб’єкти економічної діяльності та фізичні особи – лише громадяни України.
  ▪ Законодавчо визнати незаконними будь-які оборудки із землею сільськогосподарського призначення, що відбулися раніше вступу в дію відповідних законів, зважаючи на рівень цін в Європі. Один гектар землі сільськогосподарського призначення в Україні не може мати меншу ціну, ніж 50 тисяч гривень (за нинішнім курсом).
  ▪ Передбачити резерв земель в кожній сільській раді для майбутнього розподілу серед сільських лікарів, вчителів, працівників культури і т.д., які приїдуть жити і працювати в сільській місцевості.
  ▪ Передбачити кримінальну відповідальність за придбання сільськогосподарських земель у власність іноземними громадянами через підставних осіб – громадян України.
  ▪ Підтримати вітчизняне сільськогосподарське машинобудування, в т. ч. будівництво разом з провідними фірмами комбайнового, тракторного та інших заводів на наявних вітчизняних потужностях (Харків, Херсон, Тернопіль тощо). Українській ниві – якісну вітчизняну техніку.
  ▪ Фінансування і розвиток сільськогосподарської науки, освіти, здійснення перепідготовки кадрів, впровадження у практику результатів наукових досліджень. Всі сільськогосподарські вузи, профтехучилища забезпечити сучасною технікою, передати їм у постійне користування сільгоспугіддя.
  • Налагодити будівництво потужностей для переробки кукурудзи і відходів бурякового цукрового виробництва на біоетанол, ріпаку і сої – на біодизель для суттєвого поліпшення екологічної, енергетичної і фінансової ситуації на селі та в країні.
  ▪ Підтримку селянина за допомогою гарантованих цін на сільгосппродукцію і державні закупівлі зерна. Запровадити контроль тарифів та цін на паливно – мастильні матеріали, сільгосптехніку, запчастини, мінеральні добрива.
  ▪ Підтримку всіх форм кооперації селянських господарств, створення умов для розвитку сільського господарства на індустріальній основі.
  ▪ Сприяння відтворенню надійних систем сортооновлення, вирощування нових пород худоби і птиці. Встановлення контролю за дотриманням орендарями сівозмін та правильне ведення землеробства на орендованих землях.
  • Розробити програму розвитку великотоварного і дрібнотоварного виробництва овочів, фруктів та іншої вітамінної продукції, їх переробки за новими технологіями.
  ▪ Надання жителям сільської місцевості пільгових кредитів, безоплатних 50–відсоткових субсидій на будівництво чи купівлю приватного індивідуального будинку, здійснити будівництво чи капітальний ремонт всіх сільських доріг протягом 3 – 5 років. Сприяти створенню сучасних енергозберігаючих систем опалення селянського житла.
  ▪ Забезпечення кожного села фельдшерсько – акушерським пунктом. Недопущення закриття дошкільних і шкільних закладів. Створення в малих селах школи типу «школа-родина». Введення спеціальних квот у вузах для випускників сільських шкіл на спеціальності, затребувані на селі (сільськогосподарські, педагогічні, медичні тощо).
  ▪ Відновлення пільг на оплату комунальних послуг для сільської інтелігенції.
  ▪ Введення на перехідний період спеціальних доплат для громадян віком до 35 років, що приїздять на роботу в село.
  ВІДРОДИМО СЕЛО – ВРЯТУЄМО УКРАЇНУ!

  Україна здобула статус незалежної держави і вступила в новий історичний період свого розвитку. Наша держава переживає екологічну кризу. Забруднення річок, озер, знищення карпатських та кримських лісів, трагічні наслідки Чорнобиля, бездумне використання природних ресурсів негативно впливають на здоров’я людей, руйнують екологічну рівновагу. Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. Вирубка лісів, брак питної води, хімічне забруднення територій, застарілі очисні споруди – найбільші екологічного змісту проблеми для України.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Розвивати екологічну культуру громадян, створити систему екологічної освіти і виховання.
  ▪ Створити екологічний фонд, в який всі «брудні» промислові підприємства будуть сплачувати внески для природоохоронних заходів. Кошти від екологічних зборів та штрафів залишати в місцевих бюджетах.
  ▪ Зупинити незаконну забудову водоохоронних зон рік і озер, Чорного та Азовського морів, забруднення їх каналізаційними стоками.
  ▪ Змінити систему державної екологічної експертизи і контролю. Ввести спеціальну «біопечатку» - як знак відповідності продуктів харчування екологічним вимогам.
  ▪ Створити державну програму озеленення України, підтримати оновлення і збереження «зелених зон» навколо промислових міст (нині в Україні ліси займають лише 18% території).
  • Розробити і профінансувати десятирічну Національну програму заліснення України. Визначити як національний стратегічний пріоритет – посадити ліси на площі 12 – 14 млн. гектарів, зокрема, на пустельних територіях, невгіддях, землях, виведених з сільськогосподарського обороту.
  ▪ Підтримати ініціативи громадськості щодо нових програм подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Не давати владі замовчувати проблеми Чорнобиля.
  ▪ Здійснити заходи щодо забезпечення населення якісною питною водою, повної реалізації державної програми «Питна вода». Вирішити проблему очисних споруд в містах і селах.
  ЧИСТЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ЗДОРОВА НАЦІЯ!

  Ганебні для будь-якої цивілізованої країни явища і хвороби - алкоголізм, наркоманія та пов’язане з ними розповсюдження ВІЛ-інфекції, набули в Україні загрозливого характеру. В країні офіційно зареєстровано близько 200 тис. наркоманів. Через невпинне поширення наркоманії Україна посідає перше місце в Європі за розповсюдженням ВІЛ-інфекції. Тільки офіційно маємо понад 100 тисяч ВІЛ-інфікованих. Насправді ж їх до 400 тис. осіб. Алкоголізм і наркоманія винищують генофонд нації, призводять до деградації суспільства.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Посилити національну антинаркотичну політику, яка б об’єднала зусилля органів державної влади і місцевих громад, медичних та освітянських закладів, правоохоронних органів і громадських організацій у боротьбі за оздоровлення нації. Прийняти закон «Про національну політику в галузі наркотичної безпеки України».
  ▪ Започаткувати обов’язкове тестування учнів, починаючи з 14-літнього віку на наркоспоживання. Ініціювати формування активних учнівських та молодіжних рухів і об’єднань на протидію залежності від алкоголю і наркотиків.
  ▪ Встановити жорстку відповідальність керівників закладів відпочинку і освіти за вживанням наркотиків, пияцтва серед відпочиваючих.
  ▪ Посилити кримінальну відповідальність за виготовлення і розповсюдження наркотиків, аж до пожиттєвого терміну позбавлення свободи;
  ▪ Створити систему безкоштовних центрів медико-соціальної реабілітації для наркозалежних і кабінетів для безоплатного обстеження та встановлення діагнозу «наркоманія».
  ▪ Остаточно і назавжди заборонити комерційну рекламу тютюнових та алкогольних виробів. Заборонити розміщення біля навчальних закладів всіх магазинів, кафе, що продають алкогольні напої.
  ▪ Забезпечити державну підтримку всіх видів просвітницької роботи щодо
  шкоди наркотичних та психотропних препаратів в т.ч. засобами соціальної реклами на центральних телеканалах.
  АЛКОГОЛІЗМ І НАРКОМАНІЯ – ПОЗА ЗАКОНОМ!

  Свідома політична гра на національних відносинах і роздмухування релігійної та національної ворожнечі як засіб вирішення своїх проблем певними політичними силами в країні та з-за її меж – застаріла хвороба українського суспільства. Україна – багатонаціональна, багатоконфесійна країна, у якій багато культур і етнічних груп, об’єднаних українською і російською мовами та спільною багатовіковою історією, роблять нашу країну унікальною, такою, що має значні культурні і цивілізаційні переваги і можливості. Ця обставина покладає на владу і політичних діячів країни історичну відповідальність за підтримання міжнаціональної релігійної згоди, збереження миру і спокою в Україні. СПУ підтримує право громадян на свободу совісті і віровизнання, важливим проявом якого є толерантність у сфері міжконфесійних відносин. Ми впевнені в необхідності прийняття на найвищому державному рівні „Концепції національної політики України”, у якій має бути передбачено рівність прав громадян на вільний вибір мови спілкування, виховання, навчання і творчості, на розвиток своєї культури.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Покласти край будь-яким проявам національної і релігійної нетерпимості в українському суспільстві, вважати злочином використання ксенофобії як засобу досягнення політичних та будь-яких інших цілей.
  ▪ Підтримувати освітні програми, спрямовані на подолання ксенофобії. Сприймати, поважати і викладати історію України у всій її цілісності, розглядати її всебічно і на основі лише доведених фактів, а не домислів, вільних інтерпретацій і бажань кого б то не було.
  ▪ Забезпечити ефективний, постійно діючий діалог влади, лідерів національних общин і діаспор, провідних конфесій у межах суспільних міжнаціональних рад.
  ▪ Підтримувати історико-культурні, етнокультурні, військово-патріотичні , краєзнавчі організації і об’єднання.
  ▪ Сприяти розповсюдженню просвітницьких програм, які формують українську громадянську ідентичність: „Ми – єдиний народ!”.
  ▪ Підтримувати освітянські і культурні проекти (фестивалі, конкурси), спрямовані на підвищення рівня толерантності в суспільстві, широке ознайомлення всього українського суспільства з культурою і мистецтвом представників різних національностей нашої країни.
  БАГАТОНАЦІОНАЛЬНІЙ УКРАЇНІ – МИР, СПОКІЙ І ЗЛАГОДУ!

  Бездіяльність нинішньої влади жене наших співвітчизників на чужину. Мільйони українців, які виїжджають на заробітки, постійно наражаються на небезпеку, вступають в конфлікти з законами іноземних держав, позбавлені не лише елементарного соціального захисту, але й нерідко стають жертвами торгівлі людьми й рабами. За різними даними зараз за кордоном працюють близько п’яти - семи мільйонів громадян України. Руйнуються сім'ї, росте кількість безпритульних дітей на вулицях. Наростає також число тих, хто незаконно перебуває на нашій території.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
 • Прийняти необхідні закони, які б стимулювали повернення українських заробітчан до відбудови економіки в державі. Захистити на міжнародному рівні права наших людей за кордоном.
 • Щорічно виділяти бюджетні кошти на реалізацію програми повернення наших громадян на Батьківщину.
 • Встановити оплату праці, яка послідовно наближатиметься до рівня оплати праці в європейських країнах.
 • Створити нові привабливі робочі місця з високим рівнем інтелектуальної праці.
 • Надавати молодим сім’ям безвідсоткові кредити на 30 років для придбання житла чи будівництва будинку.
 • Встановити жорсткий контроль за незаконним переміщенням іноземців.
 • Поліпшити роботу з іноземцями, які прибувають в країну, забезпечити їх законні права, в тому числі і на медичне обслуговування.
  ПОВЕРНУТИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ!

  Корупція є найбільшою перепоною в демократичному розвитку держави. Дії корупційних чиновників віддзеркалюються на повсякденному житті пенсіонера і студента, військового і бізнесмена, підривають репутацію влади всередині держави, позбавляючи Україну інвестиційної привабливості, унеможливлюють якісне державне управління.
  Сьогодні, на жаль, в Україні першими особами держави, які репрезентують спекулятивний капітал, узаконено поєднання бізнесу та державної служби.
  Ми ставимо за мету здійснення кроків та прийняття закону, які б заборонили поєднувати бізнес з державною службою.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Узаконити обов’язкове щорічне декларування доходів держслужбовців, членів їх сімей. Громадянам повинен бути гарантований захист від злочинності та насильства.
  ▪ Здійснити судову реформу, яка дасть можливість кожному громадянину відстояти свої законні права в суді у чітко визначені законом терміни та незалежно від розміру гаманця.
  ▪ Створити умови для підвищення контрольних функцій громадськості за роботою судової влади та правоохоронної системи.
  ▪ Посилити відповідальність за хабарництво та використання службового становища. Змінити законодавство, заборонивши застосовувати умовні строки покарання для засуджених за корупційними статтями.
  ▪ Заборонити чиновникам тримати відвідувачів в черзі на прийом більше двадцяти хвилин за визначеним наперед часом. Передбачити звільнення з посад тих, на кого постійно скаржаться люди за бюрократизм і тяганину в роботі.
  ▪ Ввести в практику проведення референдумів, опитування громадської думки щодо ставлення до керівників районів.
  КОРУПЦІЯ – ЦЕ ДЕРЖАВНА ЗРАДА!

  Гарантія безпеки особистості – одне з найважливіших завдань демократичного суспільства. Недоступність правосуддя, корупція в судах, злочинність – головна перепона на шляху до формування правової держави. Ми будемо добиватися підсилення контролю суспільства за роботою судової та правоохоронної систем.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Підвищити якість професійної підготовки правоохоронців та організувати якісний відбір до навчальних закладів майбутніх правоохоронців. Відмінити платне навчання на юридичних факультетах для тих, хто йде на роботу в суди чи правоохоронні органи.
  ▪ Підвищити рівень відповідальності за посягання на життя та здоров’я працівників правоохоронних органів. Підтримати відновлення та законодавчо закріпити статус добровільних народних дружин.
  ▪ Змінити порядок обрання і призначення суддів. Відмінити пожиттєве обрання суддів, ввести їх обов’язкову переатестацію, у проведенні її підвищити роль кваліфікаційних комісій та Вищої Ради юстиції.
  ▪ Жорстко контролювати, щоб забезпечення житлом суддів здійснювалося винятково з державного бюджету, а не за рахунок місцевих органів влади. Створити приймальні у районних судах загальної юрисдикції для скорочення черг на подачу заяв і одержання інформації.
  ▪ З метою запобігання корупції не допускати безпосереднього спілкування суддів та їх помічників з учасниками процесу до початку судового розгляду. Ввести кримінальну відповідальність за втручання в роботу судів.
  ▪ Забезпечити відкритість судових засідань, зокрема, за допомогою створення спеціальних місць для засобів масової інформації і спрощення процедури допуску на засідання.
  ▪ Добиватися повного відшкодування громадянам за рахунок винних негативних наслідків неправомірних дій судової і правоохоронної системи.
  ▪ Забезпечити громадянам можливість одержувати на перший же запит інформацію в електронному вигляді про процеси в судах будь-якого рівня. Інформація щодо прийнятих судових рішень повинна бути доступна в Інтернеті.
  ▪ Оптимізувати документообіг шляхом впровадження сучасних електронних способів ведення діловодства в судах усіх рівнів.
  ▪ З метою забезпечення правосуддя значно збільшити фінансування будівництва, реконструкції або придбання будинків для судів. Створити необхідні умови для вільного доступу громадян з обмеженими фізичними можливостями в будинки судів.
  ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСІХ!

  Україна - позаблокова, суверенна, без’ядерна держава. Повну безпеку громадянам можуть дати тільки сучасні збройні сили. Держава повинна подбати за добробут військових, надати їм житло, гідну зарплату. Сучасний стан Збройних Сил України продовжує погіршуватися та характеризується низьким рівнем готовності військ до виконання завдань за призначенням. Якщо не вжити ефективних заходів, ЗСУ до кінця 2011 року втратять практично всі види основних озброєнь.
  Держава повинна виконувати свої обов’язки перед власним народом і забезпечити всім необхідним Збройні Сили України.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Забезпечити повне фінансування програм реформування ЗСУ. Виділяти щорічно з бюджету на ці потреби не менше 3-х % ВВП.
  ▪ Внести корективи у дислокацію ЗСУ, переглянути невиправдану концентрацію військових частин лише у західних регіонах і їх відсутність у східних регіонах.
  ▪ Поліпшити систему підготовки військових кадрів. Відновити роботу Одеського інституту сухопутних військ.
  ▪ Повернути престиж і привабливість військовій службі шляхом посилення військово-патріотичної роботи з молоддю, поліпшення контрактних умов матеріального забезпечення військовослужбовців. Оклад за військову посаду і звання мусить бути не менше 80% грошового забезпечення.
  ▪ Підвищити безпеку населення та військового персоналу при зберіганні, утилізації та знищенні надлишкових запасів озброєння та боєприпасів. Ввести особливі форми державного страхування життя, здоров’я та майна громадян у районах розміщення баз і складів озброєння.
  ▪ Військовослужбовці, які проходять службу, повинні забезпечуватися службовим житлом з дня призначення на посаду до закінчення військової служби. Місце майбутнього постійного проживання військовослужбовця повинно визначатися при підписанні останнього контракту, з одночасним зарахуванням на житловий облік.
  ▪ Позбавлення офіцерського звання можливе лише за судовим рішенням, а не одноосібно міністром оборони.
  ▪ Надати право військовим пенсіонерам отримувати другу (трудову) пенсію за трудову діяльність.
  ▪ Збільшити розмір пенсії вдовам загиблих і померлих військовослужбовців з 30 - 40% до 75% розмірів пенсій, призначених військовослужбовцю за життя; дати право на отримання другої (власної трудової) пенсії батькам та вдовам загиблих.
  ▪ Підтримати становлення України як могутньої авіаційно-космічної держави, розвиток оборонно-промислового комплексу, перш за все високотехнологічних галузей.
  ▪ Зробити дієвим та посилити демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави. Сформувати групи цивільного контролю за видами ЗСУ та місцями дислокації частин ЗСУ. Своєчасно реагувати на порушення прав військовослужбовців, а також цивільного населення внаслідок діяльності ЗСУ. Сприяти поліпшенню формування військово-цивільних відносин, запобіганню правопорушенням у ЗСУ.
  ЗА ВИСОКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОГО!
  ОФІЦЕРИ – ОСНОВА АРМІЇ!

  Стан влади в Україні на всіх рівнях – від центрального до місцевого – викликає законне незадоволення наших громадян. Цій владі люди не потрібні. Державний апарат ще залишається закритою корпорацією чиновників, які часто переймаються власним добробутом, а не інтересами людей. Конституційне положення про те, що народ є джерелом влади можна забезпечити лише заміною “бізнес-влада” на “людина є влада».
  Гасло соціалістів “Права і владу - місцевим громадам!” залишається дієвим і нагальним.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Завершити конституційну реформу, розширити повноваження влади на місцях. Вся виконавча влада на місцях мусить перейти до виконкомів рад відповідного рівня. Обласні адміністрації (районних після змін до Конституції не буде)матимуть лише функції контролю за діяльністю правоохоронних структур, забезпеченням прав і свобод громадян.
  ▪ Забезпечити чітко і прозоро механізми звітування влади перед громадянами. Друкувати в ЗМІ результати голосувань депутатів по всіх важливих питаннях життя виборців.
  ▪ Посилити відповідальність влади за перевиборні зобов’язання. Сприяти розв’язанню місцевих проблем щодо вартості послуг, цінової політики, контролю за реалізацією майна, ринком землі. Поліпшувати економічну, соціальну, морально-психологічну ситуацію в регіонах тощо.
  ▪ Змінити Бюджетний Кодекс з метою збільшення до 50-60% частки місцевих бюджетів в загальнодержавному бюджеті.
  ▪ Боротися з бюрократизацією державного апарату і відчуженням влади від народу. Посилити громадський контроль за діями влади.
  ▪ Удосконалити законодавство про вибори народних депутатів України, депутатів місцевих рад через запровадження відкритих партійних списків та закріплення депутатів за виборчими округами.
  ▪ Законодавчо вдосконалити механізми відкликання депутатів будь - якого рівня.
  Влада не може стояти вище за закон і прикриватися недоторканістю! Соціалісти вимагають позбавити депутатів всіх рівнів, Президента і суддів необмеженої недоторканності, замінивши її загальноприйнятим у країнах світу обмеженим імунітетом. Ми примусимо владу працювати на інтереси громадян!
  ВЛАДУ – ПІД КОНТРОЛЬ НАРОДУ!

  Однією із вагомих причин кризи в державі є недолуга кадрова політика, яка не тільки не сприяє відтворенню кадрового потенціалу, а й призводить до втрати наявних фахівців. Після перемоги тієї чи іншої політичної сили розпочинається «кадровий голокост» , комплектування органів влади за принципом «свій – чужий». В Україні відсутня системна робота з обдарованою молоддю, підготовкою високоякісних менеджерів - управлінців.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Удосконалити і реалізувати програму «Обдаровані діти», в якій вибудувати персональні траєкторії навчання і професійного росту для кожної обдарованої дитини, незалежно від того, в якій сім’ї вона народилася.
  ▪ Організувати в кожному регіоні школи інтелектуального відбору, в які набирати дітей незалежно від майнового стану батьків і навчати їх основ наук та сучасних навиків управлінської діяльності.
  ▪ Всебічно підтримати учнівське і студентське самоврядування у питаннях організації навчання і відпочинку, проживання в гуртожитках, спорту, харчування тощо.
  ▪ Організувати стажування успішних студентів у зарубіжних вузах, провідних фірмах, в т. ч. за рахунок державного бюджету.
  ▪ Створити загальнонаціональний реєстр кадрів державних управлінців. Забезпечити системну роботу з резервом кадрів. Визначити перелік посад, заміна яких не повинна відбуватися зі зміною влади політичних сил.
  ОБЕРІГАТИ КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВИ!

  Зовнішня політика України ґрунтується на солідарності з усіма демократичними силами, які поділяють принципи соціальної справедливості, демократії та гуманізму. Україна мусить зберігати позаблоковий статус. Ми не підтримуємо розширення НАТО на Схід.
  Соціалісти України виступають за утвердження Нового Міжнародного Економічного і Політичного Порядку. Він повинен передбачати повагу до національного суверенітету, право на національне самоуправління, розв’язання конфліктів шляхом переговорів, припинення поставок зброї будь-яким учасникам конфліктів. Повинні існувати як глобальні, так і регіональні системи розв’язання конфліктів у всіх частинах світу. Їх слід створювати за допомогою Організації Об’єднаних Націй.
  Партія вважає, що в умовах глобалізованого світу особлива роль у гарантуванні миру та справедливості як фундаментальних цінностей покладається на соціалістичні, соціал-демократичні, робітничі та інші партії, об’єднані у Соціалістичний Інтернаціонал.
  СПУ послідовно відстоює євроінтеграційне прагнення України, що передбачає утвердження стандартів демократії, принципу верховенства права, гарантування і неухильне дотримання прав і свобод людини. При цьому історична і культурна близькість України до Росії обумовлюють роль нашої держави як постійного стратегічного партнера Російської Федерації.
  Предметом нашої зацікавленості є розвиток і поглиблення рівноправних дружніх і взаємовигідних стосунків з Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами Співдружності Незалежних Держав.
  Соціалістична партія України вважає за необхідне:
  ▪ Утвердити позаблоковий статус України та створити більш ефективну європейську систему колективної безпеки через якісно новий рівень співробітництва країн НАТО, України, Росії та Білорусі.
  ▪ Зважаючи на позаблоковий статус України, її унікальний крок – приєднання у 1994 р. до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, активну участь у миротворчих операціях, розробити Концепцію «Україна – дім миру», відповідно до якого Україна стала б центром врегулювання військових, політичних, етнічних та інших міжнародних та регіональних конфліктів.
  В результаті значно зросте міжнародний авторитет нашої держави, ефективність її зовнішньої політики, роль, як держави, що підтримує баланс сил і інтересів, в т. ч. між Заходом і Сходом, виключає ризики при здійсненні транзитної, добросусідської місії.
  ▪ Нарощувати зусилля в боротьбі проти міжнародного тероризму, який кинув виклик світовому співтовариству. Соціалісти підтримують ідею створення міжнародного центру протидії всім видам тероризму.
  ▪ Ми відкидаємо політику перетворення України на сировинний придаток лідерів світової економіки. Зовнішньоекономічні відносини необхідно будувати за принципом взаємовигідності, залучаючи зовнішні інвестиції передусім на потреби технологічного оновлення власного виробництва.
  ▪ Ефективне використання унікальних транзитних можливостей України, її потенціалу для розбудови регіональної інфраструктури, налагодження діалогу з Європейським Союзом та Росією щодо створення і використання зони вільної торгівлі, спрощення візового режиму для всіх громадян з метою поїздок в країни Шенгенської зони.
  ▪ Впровадження європейських стандартів життя. Рівень добробуту, захищеність громадянських прав і свобод, стан демократії в Європі повинні бути забезпечені вдома, в Україні;
  УКРАЇНІ – ВИВАЖЕНУ І КОНСТРУКТИВНУ ЗОВНІШНЮ ПОЛІТИКУ!
 • Комментариев нет:

  Отправить комментарий